Queen Margrethe's 70th Birthday Celebrations: March-June 2010


If you have answers, please help by responding to the unanswered posts.
Thank you to everyone who keeps posting photos....It has made my day! I'm at home and should be working, but I keep sneaking back to check for updates. What a fun celebration and wonderful gathering of royals. Even the volcano didn't seem to have that much impact on the amount of glitter. Thank you, thank you!
 
Guestlist:

Gæsteliste for middag og dans på Fredensborg Slot

I anledning af H.M. Dronningens 70-års fødselsdag afholdes middag og dans på Fredensborg Slot den 16. april 2010 kl. 20.00.

Gæsteliste

Den kongelige familie
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Hans Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hans Højhed Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Frk. Carina Axelsson
Hendes Højhed Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hr. Alexander Johannsmann
Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie
Hans Majestæt Kong Konstantin
Her Royal Highness Princess Alexia

Kongelige og præsidenter fra udlandet
Hans Majestæt Kongen af Sverige
Hendes Majestæt Dronningen af Sverige
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Victoria af Sverige
Hr. Daniel Westling
Hans Kongelige Højhed Prins Carl Philip af Sverige
Sa Majesté la Reine Beatrix des Pays-Bas
Son Altesse Royale le Prince d’Orange
Son Altesse Royale la Princesse Máxima des Pays-Bas
Hans Majestæt Kongen af Norge
Hendes Majestæt Dronningen af Norge
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen af Norge
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg
Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg
Fru Dorrit Moussaieff

Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Fru Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen

Folketingets formand Thor Pedersen
Fru Ingelise Pedersen

H.E. Højesteretspræsident Torben Melchior
Fru Barbara Louise Melchior

Udenrigsminister Lene Espersen
Hr. Danny Espersen


Øvrige gæster (alfabetisk)
Kammerherre, lensgreve Ahlefeldt-Laurvig
Kammerherreinde, lensgrevinde Ahlefeldt-Laurvig
Kammerherre, greve Ulrik Benedicht Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermester, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermesterinde, grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig
Oberstløjtnant Knud-Erik Albrektsen
Oberstinde Albrektsen
Galleriejer Jakob Asbæk
Galleriejer Patricia Asbæk
Direktør Peter Augustinus
Fru Lis Augustinus
Adjudant Bjørn Gunnar Auran
Monsieur Guillaume Bardin
Madame Guillaume Bardin
Madame Francoise Bardin
Monsieur Claude Bardin
Madame Maurille Beauvillain
Monsieur Jacques Beauvillain
Monsieur Benoit Beauvillain
Madame Laurie Beauvillain
Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg
Grevinde Gunnila Bernadotte af Wisborg
Greve Michael Bernadotte af Wisborg
Greve Bertil Bernadotte af Wisborg
Grevinde Jill Bernadotte af Wisborg
Kammerherre Henrik Berner
Kammerherreinde Berner
Kammerherre, lensgreve Bernstorff-Gyldensteen
Kammerherreinde, lensgrevinde Bernstorff-Gyldensteen
Lensgrevinde Bernstorff-Gyldensteen
Fru Margrethe Sibbern Beschi
Hr. Enzo Beschi
Kammerdame Marianne Boel
Kammerherre, greve Jens Brockenhuus-Schack
Kammerherreinde, grevinde Brockenhuus-Schack
Kunsthandler Jesper Bruun-Rasmussen
Fru Birthe Bruun-Rasmussen
Fru Pernille Burges-Lumsden
Hr. Christopher Burges-Lumsden
Kammerdame Tesdorpf Castenschiold
Kammerherre Ivar Castenschiold
Direktør Christoffer Castenskiold
Skuespiller Ellen Hillingsø
Monsieur Alain Cavallier
Kammerherre Peter Collet
Kammerherreinde Birgitte Collet
Kammerherre Bernt Johan Collet
Kammerherreinde Catharina Collet
Monsieur Gilbert Arnauld d'Andilly
Kammerherre, professor Hector Estrup
Kammerherreinde Estrup
Direktør Bent Fabricius-Bjerre
Fru Camilla Arndt
Advokat Thomas Federspiel
Fru Bettina Federspiel
Direktør, civilingeniør Torkild Foss
Fru Marie-Louise Foss
Bestyrelsesformand Nils Foss
Fru Dorte Foss
Kammerherre Torben Garth-Grüner
Kammerdame Anita Garth-Grüner
Kammerherre, generalmajor Søren Haslund-Christensen
Kammerherreinde Haslund-Christensen
Fru Beatrice van Hauen
Hr. Klaus Eldrup-Jørgensen Fabrikant Peter Heering
Fru Susanne Heering
Instruktør Gregers Heering
Frk. Sarah Kalbeitzer
Læge Jens Hillingsø
Fru Helle la Cour Hillingsø
H.E. Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø
Generalinde Hillingsø
Direktør, baron Frederik Iuel-Brockdorff
Baronesse Anne Marie Rosenørn-Lehn
Kammerherre, lensbaron Iuel-Brockdorff
Kammerherreinde, lensbaronesse Iuel-Brockdorff
Direktør Hans Michael Jebsen
Fru Desirée Jebsen
Professor Jean Just
Fru Hanne Just
Adjudant Odd Roar Kaspersen
Kammerherre Christian Kjær
Fru Susan Astani
Grevinde Helle Knuth
Kammerherre, lensgreve Knuth
Kammerherreinde, lensgrevinde Knuth
Greve Ditlev Knuth-Winterfeldt
Fru Laila Graversen
Skibsreder Lars Krogh
Fru Anita Krogh
Fru Marianne Tholstrup Lauritzen
Kammerherre, lensgreve Lerche-Lerchenborg
Kammerherreinde, lensgrevinde Lerche-Lerchenborg
1. Aide de Camp David Lesch
Kammerherre Lennart von Lowzow
Kammerherreinde Birgitte von Lowzow
Kammerherre Oluf Krieger von Lowzow
Kammerherreinde Susanne von Lowzow
Kammerherre Flemming von Lüttichau
Kammerherreinde Lena von Lüttichau
Kammerherreinde Merete Lüttichau
Madame Danielle Martin
Le Comte Jean-Baptiste de Laborde de Monpezat
La Comtesse Gill de Laborde de Monpezat
Monsieur Etienne de Laborde de Monpezat
Madame Isabelle de Laborde de Monpezat
Grevinde Lena Mörner
Direktør Jørgen Nexøe-Larsen
Fru Anne Nexøe-Larsen
Adjudanten Överste Thomas Nilsson
Kammerdame Ulla Obel
Fru Lykke Obel
Direktør Mikael Olufsen
Fru Kirsten Olufsen
Friherre Jacob Palmstierna
Friherreinde Palmstierna
Pastor Peter Parkov
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Fru Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen
Baron Otto Reedtz-Thott
Baronesse Reedtz-Thott
Kammerherre Ove Reventlow-Mourier
Kammerherreinde Reventlow-Mourier
Hans Højhed Prins Romanoff
Hendes Højhed Prinsesse Romanoff
H.E. Greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg
H.E. Greve Christian af Rosenborg
Grevinde Anne Dorte af Rosenborg
Grevinde Karin af Rosenborg
Hr. Mikael Warberg
Læge Desirée af Rosenborg
Hr. Peter Rindom
Baronesse Anna Rosenkrantz
Kammerherre Peter Scavenius
Kammerherreinde Scavenius
Fru Bente Scavenius
Skuespiller Joen Bille
Kammerherreinde Birte Schaumburg
H.H. Prins Wilhelm zu Schaumburg-Lippe
H.H. Prinsesse Ilona zu Schaumburg-Lippe
Generalkonsul Fritz Schur
Hofdame Friherrinnan Christina von Schwerin
Kammerherre Ove Sehestedt Juul
Kammerherreinde Sehestedt Juul
Disponent Valentin Sibbern
Fru Eleonore Sibbern
Kammerherreinde Steensen-Leth
Fru Yvonne Stenersen
Fru Tine Tholstrup
Kabinetchef Örnnólfur Thorsson
Hofjægermester Peter Oxholm Tillisch
Hofjægermesterinde Tillisch
Greve Gustav Trolle-Bonde
Mrs. Anne Tynte-Irvine
Mr. James Tynte-Irvine
Miss Claire Phillpotts
Kammerherre, baron Henrik Wedell-Wedellsborg
Kammerherreinde, baronesse Gitte Wedell-Wedellsborg
Baron Frederik Wedell-Wedellsborg
Baronesse Birgit Wedell-Wedellsborg
Lady-in-Waiting Mrs. J. Yeekel-Thate

Hoffet
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde Ullerup
Kabinetssekretær, kammerherre Henning Fode
Kammerherreinde Fode
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde Eugen-Olsen
Hofdame, kammerherreinde Camilla Castenskiold
Kammerherre Claus Castenskiold
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Oberst Lennart de Scheel
Hofdame, fru Sisse Foss
Hr. Christian Foss
Hofdame, fru Annelise Wern
Hr. Henrik Wern
H.K.H. Prinsgemalens sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Kammerherreinde Christensen
Økonomi- og personalechef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kammerherreinde Kruse Weiskopf
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Kammerherreinde Larsen
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Kammerherreinde Kidde-Hansen
Kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt
Fru Henriette Fenger Grønfeldt
Sekretariatschef Astrid Agerholm Ruge
Hr. Nicolai Ruge
Kommunikationschef Lene Balleby
Hr. Erik Brink Andersen
Adjudant, major Nils Nykjær
Adjudant, major Poul A. Holm
Adjudant, major Gorm M. Larsen
Adjudant, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Sekretariatsfuldmægtig Lesenecal
Detachementskommandøren
Næstkommanderende premierløjtnant

Kronprinsparrets Hof
Hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen, kammerherre Per Thornit
Kammerherreinde Thornit
Hofdame for Kronprinsessen Caroline E. Heering
Oberstløjtnant Peter Heering

D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries Hof
Hofdame, fru Marianne Engel
Hr. Ditlev Engel

H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof
Hofdame, fru Kristina Treschow
Hr. Michael Treschow

Kongehuset - Aktuelt - Nyheder
 
I've also notice that noone of the royals form Belgium will attend the dinner.
 
Guestlist:

Gæsteliste for middag og dans på Fredensborg Slot

I anledning af H.M. Dronningens 70-års fødselsdag afholdes middag og dans på Fredensborg Slot den 16. april 2010 kl. 20.00.

I was thinking that will be a dinner for family and friends...
WOW HM fas got a lot of friends :D
Is it will be white or black tie dinner?
 
I've also notice that noone of the royals form Belgium will attend the dinner.
They were supposed to attend, weren't they?
Maybe they didn't make it to Denmark due to the closing of many airports in Europe (well, but then on the other hand the Dutch Royals were also able to arrive in Denmark).

I guess this was already mentioned in this thread; but weren't the King and Queen also supposed to come to Copenhagen?
 
I was really impressed to see the theater evening, and such a lot of red uniforms.
The Queen wore the state emerald jewelry I saw at Rosenberg Castle.
Princess Mary was perfect wearing only the tiara and not the necklace.
Queen Anne-Marie stunning emeralds and wonderful dress , she looked younger than her daughter Alexia. Benedicte perfect as usual.
I saw behind Queen Margarethe's children Ingolf and Christian of Danemark with their wifes but not their sister Princess Elisabeth.
I noticed on the guestlist that 2 brothers of Prince Henrik were there, Jean-Baptiste and Etienne de Montpezat and also the Bardin/Beauvillain .
 
They were supposed to attend, weren't they?
Maybe they didn't make it to Denmark due to the closing of many airports in Europe (well, but then on the other hand the Dutch Royals were also able to arrive in Denmark).

I guess this was already mentioned in this thread; but weren't the King and Queen also supposed to come to Copenhagen?

Acoording to danish newspaper BT, the royals who cancelled their attendance were the Spanish King and Queen and Crown Prince Philippe and Princess Mathilde
Google Traducir
 
:previous: Thanks Paty. Well, that volcano really had a bad timing. ;)
 
Thanks for all information and photos related to Queen Margrethe's birthday celebrations! Surronded by her family, Her Majesty looked truly happy. Pictures captured a lot of warm moments between royals.
It has been nice to see Crown Princess Victoria attending the festivities with Mr. Westling. I am quite surprised to notice an absence of the members of the Belgian royal family. Even if Crown Princely couple has had their reasons not to attend, I expected Prince Laurent or Princess Astrid to step in. Well, the British royals do not attend as usually.
 
I am crossing my fingers hoping that Mary tonight will reveal the pink dress she wore under the green coat at Frederik's 40th birthday. We haven't seen it yet, but I have a feeling it is fabulous and will one more make her the belle of the ball - together with the birthday girl, of course :flowers:
 
I swear I was thinking about that dress too!! Is tonight tiaras? Or just formal, I don't know what you call the difference.. Black tie?
 
For the gala: Didn't love Princess Alexia, CP Mette Marit and Maria-Theresa.

I know I'm in the minority, but I actually liked Princess Alexia's dark gown. I think it was quite elegant and slimming on her. I think her powdery-looking makeup didn't do her or her dress justice.
 
Keep an eye on this TV channel. Link, http://beelinetv.com/ Scroll down to Danish TV and click on TV2 news

Unfortunately only user with a Danish IP are able to watch the TV2 and DR's stream. But the TV2 news channel probably will broadcast the arrival of the Royals, as they did yesterday with the Theathre Gala. It is suppoused the royals arrived in 15 minutes, more or less.
 
Last edited:
I swear I was thinking about that dress too!! Is tonight tiaras? Or just formal, I don't know what you call the difference.. Black tie?

I believe you ;)

the dresscode is black tie, and optional dress length and optional tiara.

So far - I am watching TV2 right now - I have only seen long dresses - and a tiara:flowers: It was countess Susie, married to the queen's cousin, count Ingolf of Rosenborg, who was wearing it. Hopefully, more ladies will follow her example!


Several female guests whom I do not know have arrived wearing tiaras, so..... hopefully another royal tiara event.
 
Last edited:
Another TV2 live-stream: mms://wms.jay.net/borsenlive
(the Windows Media Player will open when you click at the link)
Currently they show the news, but they were showing other guests arriving before... so they'll probably go back to the live-stream soon.
 
sooo, maybe we will see royals in tiaras..
or with some hair accessories (Victoria??)
 
Dont worry if you don't watch the dinner at Fredensborg live, DR usually provide its whole programs one the live stream finish, as they did with the Docmental "The Monarchy Inside"
If it, it will be published here Tv om dronningen - dr.dk/Nyheder/Temaer/Dronning

At the moment the last video they provide was the reception at the City Hall
 
Wohoo another tiara event!!! The live stream now shows the Royals arriving. :flowers:
 
Arrival of a large bus from Amalienborg with a lot of royals:

Queen Beatrix is wearing a tiara!

Queen Anne Marie is wearing the khedive tiara

the grand duchess of Luxembourg with beautiful tiara

Princess Benedikte with her prussian (?) tiara

- yes they are all wearing tiaras, including princess Marie
 
Just saw Marie! She's wearing her wedding tiara. not a big fan of her dress though!
 
Back
Top Bottom