The Royal Forums

The Royal Forums (https://www.theroyalforums.com/forums/)
-   Princess Margriet, Prof. van Vollenhoven and Family (https://www.theroyalforums.com/forums/f203/)
-   -   Engagements of Prince Pieter-Christiaan and Prince Floris: February 25, 2005 (https://www.theroyalforums.com/forums/f203/engagements-of-prince-pieter-christiaan-and-prince-floris-february-25-2005-a-5245.html)

xxPatrickxx 02-25-2005 07:29 AM

Engagements of Prince Pieter-Christiaan and Prince Floris: February 25, 2005
 
Prince Pieter-Christiaan and Prince Floris are both getting married with them girlfriends Anita and Aimee!!!!!

Warren 02-25-2005 07:58 AM

Quote:

Originally Posted by xxPatrickxx
Prince Pieter-Christiaan and Prince Floris are both getting married with them girlfriends Anita and Aimee!!!!!

At the same time?

GrandDuchess 02-25-2005 08:19 AM

I think we're gonna have to wait and see about that...

Congratulations to both couples! Great news! Another two of the very few royal bachelors left are soon to be "occupied" as well... :D

marezdote 02-25-2005 08:26 AM

Where did you hear this?

xxPatrickxx 02-25-2005 08:31 AM

From Nos.. Rtl4... Telegraaf... and the RVD said: There will be an marriage announcement at 14:00(local time)

xxPatrickxx 02-25-2005 08:41 AM

Its Now official... Pieter-Christiaan is getting married with Anita Theodora van Eijk in August....

Floris is getting married in october... with Aimée Leonie Allegonde Marie Söhngen

agisele 02-25-2005 08:41 AM

any news of the engagement annoucement yet?

xxPatrickxx 02-25-2005 08:42 AM

Verloving Prins Pieter-Christiaan én Prins Floris bekend gemaakthttps://www.koninklijkhuis.nl/images/spacer.gifDe Rijksvoorlichtingsdienst deelt mee dat Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven zojuist zijn voornemen bekend heeft gemaakt om in augustus in het huwelijk te treden met mevrouw A.T. van Eijk. Tevens heeft Zijne Hoogheid Prins Floris van Oranje-Nassau, van Vollenhoven zijn voornemen bekendgemaakt om in oktober met mevrouw A.L.A.M. Söhngen in het huwelijk te treden.
Prins Pieter-Christiaan is de derde zoon en Prins Floris de vierde en jongste zoon van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en mr. Pieter van Vollenhoven.

Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan en Zijne Hoogheid Prins Floris hebben beiden aan de regering verzocht om geen toestemmingswet in de zin van artikel 28 van de Grondwet bij de Staten-Generaal in te dienen. De regering heeft besloten deze wensen te respecteren, mede gelet op de plaats van beide prinsen in de erfopvolging.

Prins Pieter-Christiaan is de derde zoon van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Hij werd op 22 maart 1972 in Nijmegen geboren. Hij behaalde in 1990 zijn diploma aan het Stedelijk Gymnasium in Apeldoorn. Prins Pieter-Christiaan vervulde zijn dienstplicht bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Begin 1999 behaalde de Prins zijn doctoraal examen rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Van 2000 tot 2003 was hij werkzaam bij Equity Capital Markets in Londen. In het najaar van 2003 rondde hij zijn eenjarige opleiding MBA (Master of Business Administration) af aan het International Institute for Management and Development (IMD) te Lausanne. De Prins is als BBT (Beroeps Bepaalde Tijd) werkzaam in de rang van Majoor bij de Directie Operaties van de Staf Koninklijke Marechaussee in Den Haag.

Anita Theodora van Eijk is de tweede dochter van ir. L.A. van Eijk en mevrouw J.C.M. van Eijk-Steens. Anita van Eijk werd op 27 oktober 1969 in Neuchâtel (Zwitserland) geboren. Zij heeft een oudere zuster Caroline; haar jongere broer overleed toen zij 16 jaar was. Haar middelbaar onderwijs volgde zij in Singapore en Nederland. Anita van Eijk behaalde haar Internationaal Baccalaureaat aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest. In 1990 begon zij aan de studie Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar propedeuse begon zij aan de studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 1996 afstudeerde.
In 1997 trad Anita van Eijk in dienst van Bloomberg in Amsterdam en werd uitgezonden naar Londen waar zij op de afdeling Sales/Marketing en TV produktie werkte. In Londen werkte zij vervolgens bij Christie’s op de marketing afdeling en bij JPMorgan in verschillende management functies. Anita van Eijk vestigt zich nu in Nederland als zelfstandig ondernemer. Prins Floris werd op 10 april 1975 te Nijmegen geboren als vierde zoon van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Hij behaalde het diploma VWO in 1993 aan het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Na zijn eindexamen heeft de Prins in Salamanca, Spanje, een talencursus Spaans gevolgd en heeft vervolgens op verschillende boerderijen in Argentinië werkzaamheden verricht. Prins Floris heeft Nederlands Recht gestudeerd in zowel de bedrijfsrechtelijke als strafrechtelijke afstudeervariant. Hij behaalde zijn doctoraal examen in juni 2002. Prins Floris is beleidssecretaris bij het Openbaar Ministerie. Hiervoor was hij werkzaam op het parket van de Rechtbank te Amsterdam. Aimée Leonie Allegonde Marie Söhngen werd op 18 oktober 1977 geboren in Amsterdam en is de oudste dochter van de heer J.H.M. Söhngen en mevrouw E.L.F.M. Söhngen-Stammeijer. Zij heeft een jongere broer Hans, en zuster Magali, en is opgegroeid in Bussum en Naarden. In 1996 behaalde zij haar gymnasium diploma aan het Willem de Zwijger College te Bussum. Zij is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richting bedrijfsrecht. Na haar studie is zij gaan werken als management trainee bij Fortis Bank. Inmiddels is zij projectmanager bij Fortis Bank.


Sancia 02-25-2005 08:47 AM

So both of them will marry into Dutch noblity?

marezdote 02-25-2005 08:48 AM

How funny that they were announced at the same time. It is going to be a busy year for the Dutch royal family.

xxPatrickxx 02-25-2005 08:55 AM

After there marriage they aren't members of the Ducth Royal House...

Alexandria 02-25-2005 09:05 AM

Very exciting news! A Dutch friend sent me an e-mail about it and I was all abuzz to come here and get the full scoop. Princess Margriet's family is growing, growing! A new grandchild in June, and two new daughter-in-laws! A very good year for Margriet after last year's sad one with the loss of both of her parents.

I just have to learn to get the "A" fiancee names right now! I can never seem to remember who Aimee is with and who Anita is with!

Quote:

Originally Posted by xxPatrickxx
After there marriage they aren't members of the Ducth Royal House...

Why won't Floris and Pieter-Christiaan be members of the Dutch Royal House following their marriage? Aren't their older brothers Maurits and Berhard Jr. still part of the royal house even though they are married? Or have Floris and Pieter-Christiaan chosen not to ask for government permission for their marriages?

xxPatrickxx 02-25-2005 09:08 AM

Because Pieter-Christiaan and floris don't ask permission for there marriage. Maurits en bernhard jr. ask both permission from the Dutch goverment

Alexandria 02-25-2005 09:11 AM

Thanks for the answer Patrick. Is there a reason Margriet's youngest sons didn't seek government permission? Both their fiancees seem to be upstanding citizens and they've been together for years, and no skeletons out of the closet yet from either of them.

Or is it perhaps because of the Johan/Mabel situation -- that it would be weird for Margriet's youngest sons to be part of the royal house but not for one of the queen's sons?

agisele 02-25-2005 09:20 AM

ack. translation of the article in english please? :)

xxPatrickxx 02-25-2005 10:05 AM

1 Attachment(s)
www.koninklijkhuis.nl

Official picture of the engaged couples with their parents.

Dennism 02-25-2005 10:26 AM

Quote:

Originally Posted by Alexandria
I just have to learn to get the "A" fiancee names right now! I can never seem to remember who Aimee is with and who Anita is with!

Not just that but there are 2 other "A´s" in the family already! Annette(the men must like women whose names start with "A") and Anna, the daughter of Maurits and Marilène. Congratulations to both couples.

leon 02-25-2005 10:53 AM

2 Attachment(s)
www.koninklijkhuis.nl

Pieter-Christiaan and Anita and Floris and Aimee, respectively.

Dennism 02-25-2005 11:12 AM

Is it me or could those two lovely women pass as sisters?(On the flip side, could those two men pass as brothers? ha ha ha) Great photos. Thanks for posting them.

xxPatrickxx 02-25-2005 11:13 AM

2 Attachment(s)
Aimee and Anita, respectively.


All times are GMT -4. The time now is 09:12 PM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2021
Jelsoft Enterprises