The Royal Forums

The Royal Forums (https://www.theroyalforums.com/forums/)
-   Current Events Archive (https://www.theroyalforums.com/forums/f236/)
-   -   Queen Beatrix, Current Events 1 (September 2002 - August 2005) (https://www.theroyalforums.com/forums/f236/queen-beatrix-current-events-1-september-2002-august-2005-a-2068.html)

Josefine 10-02-2003 05:24 PM

5 Attachment(s)
Dutch Queen Beatrix during the opening of the COVRA, the depot of nuclear waste in Vlissingen, 30 september 2003 the Netherlands

Polfoto

Alexandria 10-03-2003 09:40 AM

9 Attachment(s)
1-6.www.ibl.se - Borsele, Holland. 1. Oktober 2003. Queen Beatrix opened a building for storage of highly radioactiv waste in Borsele in the province of Sealand. © BR / Dana Press

7-9.www.ibl.se - 1 October 2003. Voorschoten, Holland. Queen Beatrix opened today in Voorschoten , near The Hague the new building of The British School in the Netherlands. The school has 1050 pupils and gives primary and secondary education to children in the age of 4 till 18 year. The children come from 70 different countries. © BR / Dana Press

Alexandria 10-06-2003 07:55 PM

8 Attachment(s)
1-5.www.ibl.se - 03-10-2003, Amsterdam, Netherlands Royal subsidy for the painting art Today Queen Beatrix personally adressed, at the Royal Palace in Amsterdam, the four winning artists of the "Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst " (Royal subsidy for the independent art of painting). © BR / Dana Press

6-8.Polfoto 07-10-2003 NLD-20031003-AMSTERDAM: Dutch Queen Beatrix prior to the announcement of the Fine Art Prices in the Royal Palace in Amsterdam last Friday 3 October 2003 the Netherlands.

sara1981 10-06-2003 09:36 PM

I hope so Her Majesty would like to looking Art Gallery or whether when she in Public engagement because she is widow.

Sara Boyce

Helena 10-07-2003 04:07 AM

Has the lady in the black dress put her arm on the back of Her Majesty????

Alexandria 10-27-2003 07:15 PM

10 Attachment(s)
1,2.Polfoto 24-10-2003-DEN HAAG: Dutch Queen Beatrix during the opening of a new home for elderly people. It was the first time the Queen showed up in public after the affair with Mabel Wisse Smit. Her son Prince Friso and his fiancee signed away all the rights to the throne after media reported an affiar of Mabel Wisse Smit and topcriminal Klaas Bruinsma fifteen years ago.

3-5.www.ibl.se - Queen Beatrix opened a home for the elderly in den Hague.

6-8.Polfoto 31-10-2003 NETHERLANDS - Dutch Queen Beatrix meets Hungarian president Ferenc Madl in the Royal Palace in The Hague, 31 October 2003 the Netherlands. Madl pays a informal visit to the Netherlands.

9,10.Polfoto 07-11-2003 NLD-20031107-APELDOORN: Dutch Queen Beatrix takes a look at the china of the early Dutch Royal family, 7 November 2003 the netherlands. The exhibition in the Loo palace in Apeldoorn lasts untill 31 January 2004.

hrhcp 10-31-2003 05:05 PM

Quote:

Alexandria  Posted: Oct 27th, 2003 - 7:16 pm

Polfoto 24-10-2003-DEN HAAG: Dutch Queen Beatrix during the opening of a new home for elderly people.

I'm glad to see Queen Beatrix looking so happy and relaxed, a year after the passing of Prince Claus. imo, his woes with his mental being over a long length of time ended up battering her.

Alexandria 11-13-2003 07:07 PM

10 Attachment(s)
1-5.Polfoto 13-11-2003 NETHERLANDS, Dutch Queen Beatrix arrives in Amsterdam 12 November 2003. The Dutch Queen received the last copy of the books about the history of technique in the Netherlands.

6-8.Polfoto 18-11-2003 - Dutch Queen Beatrix, accompanied by invited guests and the mayor of Leidschendam, walks through a tunnel which she has opened just before, 18 November 2003 the Netherlands. The tunnel connects two roads near The Hague.

9,10.Polfoto 24-11-2003 - Ducth Queen Beatrix watches the statue of Willem I, the founder of the Royal Military Academy, which she revealed today in Breda, 24 November 2003 the Netherlands.

Alexandria 11-24-2003 08:07 PM

9 Attachment(s)
1-6.IBL - 21 November 2003. Holland - Queen Beatrix opened the new textile studio of "Paswerk Textielrestauratie" at Cruquius. Paswerk Textielrestauratie perform activities on large scale in the field of restoration, conservering and conservation and management of ancient and historico-cultural textile.

7-9.IBL - Breda , The Netherlands, 24 November 2004 - Queen Beatrix of the Netherlands attended today the 175 year jubilee of the Royal MilitaryAcadmy in Breda.

Helena 11-25-2003 06:05 AM

The last months the Queen wears the diamond roses a lot....almost at every occasion! These roses were worn by her mothert on her weddingday with Bernhard, to honour his family (The lippe's crest bears roses); so a nice tribute of her majesty to her Lippe- descent and to her parents!

Alexandria 11-26-2003 07:12 PM

8 Attachment(s)
1,2.IBL - 24 November 2003. Amsterdam, Holland. Queen Beatrix attended in the Pathé Tuschinski Theatre in Amsterdam the First Night of the new Dutch movie "Kees the Boy," based on the book of Theo Thijssen who wrote this book in 1923.

3-6.Polfoto 27-11-2003 NETHERLANDS - Dutch Queen Beatrix in the city hall in Rotterdam, where she received a book about the 150-year anniversary of education for the auditive disabled in the Netherlands, 27 November 2003.

7,8.Polfoto 11-12-2003: Dutch Queen Beatrix during the opening of an exhibition about the Hermitage in the new Church in Amsterdam, December 11th 2003 the Netherlands.

xxLindaxx 12-25-2003 07:16 AM

X-mas speech Queen Beatrix:


Kerstmis, het feest van licht dat doorbreekt in een sombere wereld, vieren velen in een kring van familie en vrienden. Mensen zoeken warmte bij degenen met wie zij vertrouwd en verbonden zijn.

Familie en gezin kunnen kracht geven om tegenslag te boven te komen en verdriet te verzachten. Ook de goede momenten delen wij allereerst met wie ons dierbaar zijn. Voor ons kwam na een moeilijke tijd een gelukkige wending. De geboorte van Amalia brengt vreugde en grote dankbaarheid om dit nieuwe leven. Een gevoel van ontroering vervult ons wanneer wij zien hoe een kwetsbaar kindje in liefde wordt opgenomen. Intens verheug ik mij ook op het huwelijk van Friso en Mabel die samen de toekomst tegemoet treden.

Kerstmis is het feest van liefde en verwondering om de geboorte van Gods zoon. Als mens onder de mensen kwam Jezus op aarde. Zijn leven inspireert velen nog elke dag.

In de ouderdom kan de kracht van naastenliefde verlichting brengen. Ik denk aan mijn beide ouders en vandaag in het bijzonder aan mijn moeder voor wie de jaren zwaar zijn geworden. Met U wil ik de gedachten richten op idealen waarmee zij zich in haar lange leven zo sterk verbonden heeft gevoeld. In 1982 werd hààr als eerste de prijs uitgereikt van de "Vier Vrijheden" die jaarlijks wordt verleend ter herinnering aan de beroemde oorlogstoespraak van President Franklin Roosevelt. Die vrijheden zijn de morele pijlers van onze beschaving.

De eerste is vrijheid van meningsuiting, de tweede vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de derde vrijwaring van nood en gebrek en de vierde het vrij zijn van angst en vrees.

Die vrijheden gaan voor mensen pas ècht leven wanneer ze ontbreken. Dan immers wordt men zich bewust van de waarde van rechten die gelden voor iedereen.

De vrijheid van meningsuiting is al lang verankerd in onze Grondwet. Dat is een groot goed. Het is echter geen vrijbrief om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen. Elke vrijheid heeft een keerzijde in verantwoordelijkheid waarmee gewetensvol moet worden omgegaan. Dat verplicht de waarheid te eerbiedigen en medemensen te respecteren. Alleen zo zal het geschreven en gesproken woord een wapen kunnen zijn tegen corruptie en misbruik van macht en een schild voor de democratie.

Geen vrijheid confronteert ons zo ingrijpend met anderen als de vrijheid van godsdienst en overtuiging. Dit grondrecht vraagt om ruimte voor verschillende levensopvattingen, in verdraagzaamheid en respect. Een ieder mag op zijn manier geloof beleven en belijden. Maar religie kan nooit een rechtvaardiging zijn voor onverantwoordelijk gedrag. Mensen mogen God áánroepen voor leiding en bemoediging in het leven, maar Hem nooit ínroepen ter verdediging van ontoelaatbaar handelen.

Voor wie in armoede leven staat de vrijwaring van nood en gebrek voorop. Aan medeverantwoordelijkheid voor hún dagelijks bestaan, kunnen wìj ons niet onttrekken. Uitzichtloze ellende in grote delen van de wereld mag nooit "gewoon" worden gevonden. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven, uitstijgend boven het barre overleven. Ongelijkheid en onrecht blijven onaanvaardbaar. Meer dan een halve eeuw nadat de Vier Vrijheden werden verkondigd, ligt de eerste uitdaging voor de internationale gemeenschap nog steeds in het opkomen voor sociale gerechtigheid.

Vrij zijn van angst en vrees vormt de basis voor vrede. Veiligheid betekent niet een bestaan zonder risico's maar het besef beschermd te zijn. Als vertrouwen en zekerheid ontbreken, voelt men zich bang en bedreigd. Angst maakt een mens onvrij.

Vrees voor onverwachte en gewetenloze terreur ondermijnt de veiligheid, waar ook ter wereld. De mondialisering van geweld vereist dan ook een universele inzet. Vertrouwen kan groeien wanneer zowel de directe bedreigingen worden tegengegaan als ook de oorzaken van frustratie en agressie worden onderkend en bestreden. Dit is niet alleen een kwestie van handhaving van de internationale rechtsorde maar ook van daadwerkelijke strijd tegen armoede en ongelijkheid. Zoblijven de verschillende vrijheden nauw met elkaar verbonden, gegrond in de menselijke waardigheid.

Na twee wereldoorlogen kon pas van een overwinning worden gesproken toen uit de chaos een internationale gemeenschap voortkwam die zich kon wijden aan vrede en gerechtigheid. De organisatie die deze idealen belichaamde vond een tehuis in Amerika. Bij alle spanningen in de internationale betrekkingen van onze tijd kan deze wordingsgeschiedenis van de Verenigde Naties de weg wijzen.

Vanuit het fundament van de Vier Vrijheden kan ook vandaag worden gestreden voor vrede en gerechtigheid. Tezamen geven zij gestalte aan de menselijke waardigheid. Die waardigheid van een ieder heeft God bevestigd in de geboorte van Jezus. Dat vieren wij met Kerstmis. Aan mijn moeder die steeds vanuit deze overtuiging heeft geleefd, draag ik mijn toespraak op.

In een ieders leven kunnen zin en ziel worden gevonden in medemenselijkheid. Dat is de bemoediging èn opdracht van Kerstmis. Zoals een dichter zei: "Blijf die grote woorden dromen, laat de hoop niet varen."

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe.

xxLindaxx 01-09-2004 01:03 PM

The New Year reception will be 13 and 14 January in Amsterdam.

The Watcher 01-22-2004 03:40 PM

Already posted in State Visit Thailand thread:

"State visit Argentina in 2005
From the Benelux Royals Messageboard:
According to the doyen of the corps diplomatique Argentinean Ambassador Garcia attending the concert offered by Queen Beatrix to King Bhumibol and Queen Sirikit in Bankgok yesterday evening Queen Beatrix will pay a state visit to the Republic of Argentina in 2005, not exactly known when, but also the RVD states that Beatrix´ visit should be reckoned with. Not only the Queen but also the Prince of Orange and Princess Máxima will take part. The latter can count on a ´grand welcome´ (groots onthaal) in her native country. ´Each Argentinean girls dreams of becoming a princess´ H.E. said... ;)
Busy, festive year 2005..."

......and now also this message:

State visit Morocco in 2005
From BRMB:
Queen Beatrix of the Netherlands has invited the Moroccan King Muhammed VI for a state visit, to take place in 2005. It has been confirmed from both Dutch and Moroccan side.
It will be a very special state visit, given the great number of people of Moroccan descent in the Netherlands and given the popularity of this modern-ish king.

...and this message...

Queen Beatrix to Berlin
also from BRMB:
German Bundespräsident Johannes Rau has invited Queen Beatrix to Berlin. The visit will take on 2nd and 3rd of March. On day one the Queen will have a luncheon with Mr. Rau at his residence, Schloss Bellevue. In the afternoon the Queen will officially open the Royal Netherlands Embassy (by Rem Koolhaas, ´Delirious New York´-´XXL´ - OMA/Office for Metropolitan Architecture) on River Spree. The main meeting room in the Embassy will be called ´Der Prinz Claus Saal´, a fine gesture to a fine German.


And don't forget that in Beatrix became Queen in 1980. And 2005-1980 = 25 years, so...... :rolleyes:

xxPatrickxx 01-31-2004 03:52 AM

1 Attachment(s)
Today, 31 January is the 66th birthday of Queen Beatrix.
Congratulations Beatrix!!!

Dennism 02-05-2004 12:51 PM

"AMSTERDAM — Groningen coffee shop De Vilegender Hollander has
invited Queen Beatrix to visit the cannabis establishment to
coincide with the Dutch monarch's trip to the northern city as part
of Queen's Day celebrations on 30 April.

To justify his invitation, the owner of the coffee shop — where true
to Dutch coffee ship custom members of the public can smoke and buy
marijuana — said the Queen is "a modern woman of the world open to
new experiences".

"I fear that like most Dutch people she does not have a good picture
of our industry and the products that we sell," owner T. Buissink
said. "We can explain to her how the weed works, what sort of people
come here and how regulated the sale of cannabis is in the
Netherlands."

He also said the coffee shop visit was an appropriate addition to
the type of Queen's Day celebrations promised by Groningen Mayor
Jacques Wallage, newspaper De Telegraaf reported.

"It is something different from clog dancing and (games of biting)
the cake," the coffee shop owner said.

The Groningen coffee shop has not yet received a response to its
official invitation to the Queen, but the Groningen Council has said
it will take all suggestions into serious consideration.

The Queen visits a different Dutch city every year on the 30 April
public holiday to celebrate the birthday of her mother, Princess
Juliana, as crowds gather in every city, town and village for street
markets and partying of all shapes and sizes.

The Groningen Queen's Day programme will be announced two weeks
before 30 April."

The Watcher 02-11-2004 04:06 PM

From Benelux Royals Messageboard:

"A special, governmental National Committee has been established to prepare/arrange the festivities in 2005 to celebrate the fact that H.M. Queen Beatrix has been in office for 25 years (30 April 2005).
As known the Queen is not very enthusiastic about this celebration, focused on her, but she said that she will learn to live with the idea that others find it important and she will prepare herself mentally..."

--------------------------------
Official Statement (Dutch):

11/02/04 Nationaal Comité Zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix ingesteld

Op 30 april 2005 zal het 25 jaar geleden zijn dat Hare Majesteit de Koningin het Koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden op zich nam.

Om in 2005 op gepaste wijze aandacht te kunnen besteden aan dit jubileum heeft het kabinet een Nationaal Comité ingesteld om daarvoor een programma op te stellen. De viering van het jubileum kan uiting geven aan de verbondenheid van de burgers van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba met de constitutionele monarchie, onze Vorstin en het Huis van Oranje-Nassau.

De Koningin heeft aangegeven het op prijs te stellen dat het programma ook aansluit bij activiteiten en evenementen, die in 2005 toch al plaats zullen vinden, en waarbij verschillende bevolkingsgroepen in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba betrokken kunnen worden.

Het Nationaal Comité Zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix zal uit 21 leden bestaan.

Voorzitter is mevrouw mr. Y. (Yvonne) E.M.A. Timmerman-Buck, Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. De samenstelling van het Nationaal Comité vormt een beeld van de breedte van de verbondenheid.

De overige leden van het Nationaal Comité zijn:

- mevrouw drs. H.J. Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken;
- de heer mr. H.D. van der Griendt, staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba;
- de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter van MKB Nederland, voormalig Commissaris van de Koningin in Friesland;
- de heer mr. Ph.J.I.M. Houben, voormalig burgemeester van Maastricht;
- de heer dr. J.A. van Kemenade, Minister van Staat, voormalig Commissaris van de Koningin in Noord-Holland;
- de heer mr. F.W. Kist, voormalig Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin;
- mevrouw P.W. Kruseman, directeur van het Amsterdams Historisch Museum, voormalig voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei;
- de heer mr. C.J.A. van Lede, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel, voormalig voorzitter van het VNO-NCW;
- mevrouw F. Moreira de Melo, lid van het Nederlands vrouwenhockeyteam;
- mevrouw M.C. Meulens, presentatrice van het NOS-jeugdjournaal;
- de heer mr. J.C.M. Pommer, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland;
- de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, lid van de Raad van Bestuur van de ING-groep, voormalig voorzitter van het VNO-NCW;
- mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg;
- mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Platteland;
- de heer G.J. Schutte, lid van de Kiesraad, voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
- de heer M. Sini, voorzitter van de stichting Islam en Burgerschap;
- de heer mr. H.D. Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State;
- de heer ir. G.R. Wawoe, staatsraad van het Koninkrijk voor de Nederlandse Antillen;
- de heer drs. F.W. Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
- de heer mr. A.A. Westerlaken, voorzitter van .s-Heeren Loo Zorggroep, voormalig voorzitter van het CNV.

Het Nationaal Comité komt op 21 februari voor het eerst in vergadering bijeen.

hanni 02-17-2004 08:10 AM

Yes, queen Beatrix was from 7 - 14 februari in Lech (Austria, i mean)

xxLindaxx 03-01-2004 11:30 AM

from the benelux message board:
Tomorrow will the state-visit to Germany take place.

So far the following details of the Queen´s visit to Germany are:
- meeting the President at Schloss Bellevue
- visit to the Reichstag
- meeting with Schröder and Fischer
- opening of the Royal Netherlands Embassy, incl. Prinz-Claus-Saal (arch. Rem Koolhaas)
- visit to Schloss Oranienbaum
- visit to the Bauhaus (THE Bauhaus)
- visit to the Jewish Museum in Berlin (arch. Daniel Libeskind).

alola 04-09-2004 02:29 AM

I like very much Queen Beatrix. She ever look likes happy


All times are GMT -4. The time now is 05:06 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2021
Jelsoft Enterprises