The Royal Forums Coat of Arms


Closed Thread
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #1  
Old 08-12-2004, 10:13 AM
liliawodna's Avatar
Aristocracy
 
Join Date: Nov 2003
Location: Miasto, Poland
Posts: 113
Haakon and Mette-Marit at refugee centre

Can anyone translate?


Kronprinsesse Mette-Marit måtte tørke vekk noen tårer da 19-åringen Zakaria Mohammed fra Somalia leste sitt eget «Dikt om livet» da kronprinsparet besøkte Vardåsen asylmottak i Asker torsdag.

- Det gjorde sterkt inntrykk å høre de personlige historiene til de unge flyktningene, og spesielt rørende var det å høre diktet opplest, sa kronprins Haakon under et kort møte med pressen etter besøket på asylmottaket.

- Det er veldig hyggelig å kunne støtte noe lokalt, og det er flott å være her og bidra på vår måte, sa kronprinsessen etter møtet på asylmottaket, som drives av Norsk Folkehjelp.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit håper at forebyggende arbeid blant flyktningene på asylmottak i fremtiden kan hindre slike tragiske hendelser som skjedde på Oslo-trikken forrige uke, og at hendelsen ikke fører til ytterligere stigmatisering av enkelte folkegrupper.

19-åringen Zakaria håper det samme.

- Nå føler jeg at folk ikke vil sitte ved siden av meg på bussen fordi jeg er fra Somalia, sier han.

Penger fra kronprinsparet

Kronprinsparet har bidratt med 200.000 kroner fra sitt humanitære fond til Norsk Folkehjelps prosjekt Følgesvennen, og deres første representasjonsoppgave sammen etter ferien var et besøk hos enslige, mindreårige asylsøkere på Vardåsen. Her bor det 25 enslige asylsøkere mellom 15 og 19 år, og det er de som har fått glede av den kongelige pengegaven.

En del av kronprinsparets pengegave skal brukes til et nytt fellesrom/kafé på Vardåsen.

Trikketragedien

I samtalen med pressen etter besøket på Vardåsen ble kronprinsparet også spurt om sitt syn på tragedien på Oslo-trikken forrige uke.

- Tragedien som skjedde er ufattelig, og våre tanker går først og fremst til de pårørende og de som ble rammet, sa kronprinsen, som håper at hendelsen ikke er med på å stigmatisere en enkelt folkegruppe eller føre til mer rasisme.

De var også enige om at den pågående psykiatridebatten etter trikketragedien var viktig, selv om ikke det var noe spesielt tema under møtet med de unge asylsøkerne.

- Jeg kommer også til å jobbe en del med dette temaet i løpet av høsten i forbindelse med TV-aksjonen, sa kronprinsessen som er høy beskytter for årets innsamlingsaksjon.


http://www.aftenposten.no/multimedia...07_214117h.jpg

http://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...s__158473c.jpg

http://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...te_158486a.jpg
  #2  
Old 08-12-2004, 01:50 PM
liliawodna's Avatar
Aristocracy
 
Join Date: Nov 2003
Location: Miasto, Poland
Posts: 113
some more pics

http://www.nrk.no/img/396271.jpeg

http://www.nrk.no/img/396272.jpeg

http://www.nrk.no/img/396283.jpeg
  #3  
Old 08-13-2004, 12:27 PM
Mandy's Avatar
Majesty
 
Join Date: Feb 2003
Location: , United States
Posts: 6,921
Smile Another picture for Mette-Marit fans

Scanpix picture from www.vg.no
Article in Norwegian http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=238843
  #4  
Old 08-13-2004, 12:44 PM
Nobility
 
Join Date: May 2004
Location: , United States
Posts: 334
The photos of princess Mette-Marit' and her outfit at the refugee-center in Asker were lovely.
  #5  
Old 08-13-2004, 01:41 PM
carlota's Avatar
Majesty
 
Join Date: Feb 2004
Location: , United States
Posts: 8,310
i think it was so sweet from her part to show her emotions there. i read it was when a man from somalia read them a poem about his life. it was so genuine and lovely...
i always see mette marit as a really closed and tough person, but today she surprised me. that gesture was really caring and lovely.
__________________
The Humane Society of the United States is the nation’s largest and most effective animal protection organization.
https://www.humanesociety.org
  #6  
Old 01-05-2013, 06:20 AM
fortimo's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Jan 2008
Location: Budapest, Hungary
Posts: 1,814
Quote:
Originally Posted by liliawodna View Post
Can anyone translate?


Kronprinsesse Mette-Marit måtte tørke vekk noen tårer da 19-åringen Zakaria Mohammed fra Somalia leste sitt eget «Dikt om livet» da kronprinsparet besøkte Vardåsen asylmottak i Asker torsdag.

- Det gjorde sterkt inntrykk å høre de personlige historiene til de unge flyktningene, og spesielt rørende var det å høre diktet opplest, sa kronprins Haakon under et kort møte med pressen etter besøket på asylmottaket.

- Det er veldig hyggelig å kunne støtte noe lokalt, og det er flott å være her og bidra på vår måte, sa kronprinsessen etter møtet på asylmottaket, som drives av Norsk Folkehjelp.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit håper at forebyggende arbeid blant flyktningene på asylmottak i fremtiden kan hindre slike tragiske hendelser som skjedde på Oslo-trikken forrige uke, og at hendelsen ikke fører til ytterligere stigmatisering av enkelte folkegrupper.

19-åringen Zakaria håper det samme.

- Nå føler jeg at folk ikke vil sitte ved siden av meg på bussen fordi jeg er fra Somalia, sier han.

Penger fra kronprinsparet

Kronprinsparet har bidratt med 200.000 kroner fra sitt humanitære fond til Norsk Folkehjelps prosjekt Følgesvennen, og deres første representasjonsoppgave sammen etter ferien var et besøk hos enslige, mindreårige asylsøkere på Vardåsen. Her bor det 25 enslige asylsøkere mellom 15 og 19 år, og det er de som har fått glede av den kongelige pengegaven.

En del av kronprinsparets pengegave skal brukes til et nytt fellesrom/kafé på Vardåsen.

Trikketragedien

I samtalen med pressen etter besøket på Vardåsen ble kronprinsparet også spurt om sitt syn på tragedien på Oslo-trikken forrige uke.

- Tragedien som skjedde er ufattelig, og våre tanker går først og fremst til de pårørende og de som ble rammet, sa kronprinsen, som håper at hendelsen ikke er med på å stigmatisere en enkelt folkegruppe eller føre til mer rasisme.

De var også enige om at den pågående psykiatridebatten etter trikketragedien var viktig, selv om ikke det var noe spesielt tema under møtet med de unge asylsøkerne.

- Jeg kommer også til å jobbe en del med dette temaet i løpet av høsten i forbindelse med TV-aksjonen, sa kronprinsessen som er høy beskytter for årets innsamlingsaksjon.


http://www.aftenposten.no/multimedia...07_214117h.jpg

http://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...s__158473c.jpg

http://pub.tv2.no/multimedia/na/arch...te_158486a.jpg
Translation: "Crown Princess Mette-Marit had to wipe away a few tears as 19-year-old Zakaria Mohammed from Somalia read his own "Poem about life" when the princess visited Vardåsen asylum center in Asker Thursday.

- I have been touched to hear the personal stories of the young refugees, and especially touching was it to hear poetry read aloud, said Crown Prince Haakon during a brief meeting with reporters after the visit at your reception.

- It's very nice to be able to support something local, and it's great to be here and contribute in our own way, said the Crown Princess after meeting at your reception, hosted by the Norwegian People's Aid.

Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit hope that preventive work among the refugees at reception centers in the future to prevent such tragic events that happened in Oslo tram last week, and that the incident does not lead to further stigmatization of certain ethnic groups.

19-year-old Zakaria hope the same.

- Now I feel that people will not sit next to me on the bus because I'm from Somalia, he said.

Money from the princess

The royal couple has contributed NOK 200,000 from its humanitarian fund for Norwegian People's Aid project companion, and their first task representation together after the holidays was a visit unaccompanied minor asylum seekers Vardåsen. Here there are 25 unaccompanied asylum seekers aged between 15 and 19 years, and there are those who have benefited the royal donation.

Part of Crown Prince couple's donation will be used for a new common room / cafe on Vardåsen.

Tram tragedy

In conversation with the press after the visit Vardåsen princess was also asked about his views on the tragedy of the Oslo tram last week.

- The tragedy happened is incomprehensible, and our thoughts go first and foremost to the families and those affected, said the crown prince, who hopes that the event will not help to stigmatize a single ethnic group or cause more racism.

They also agreed that the current psychiatric debate by tram tragedy was important, even if it was something special topic during the meeting with the young asylum seekers.

- I'm also going to work a lot with this theme during the fall in conjunction with the telethon, said the Crown Princess is patron of this year's fundraising campaign."


And more pictures: Søk | Scanpix
Closed Thread


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Videos for and of Haakon & Mette-Marit Tinika Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 60 11-08-2022 05:02 PM
Haakon and Mette-Marit's staff hrhcp Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 15 02-04-2014 01:08 PM
Haakon & Mette-Marit FAQ andiemac Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Family 91 06-27-2013 02:38 AM
Popular Tags
#alnahyanwedding #princedubai #wedding abolished monarchies africa baptism bevilacqua birth british camilla home caroline christenings coat of arms commonwealth countries crest defunct thrones edward vii emperor naruhito empress masako espana fabio bevilacqua fallen empires fallen kingdom fifa women's world cup football genealogy godfather grace kelly grand duke henri grimaldi harry history hobbies hotel room for sale house of gonzaga jewels king charles king philippe lady pamela hicks list of rulers mall coronation day monaco movies order of the redeemer overseas tours pamela mountbatten prince & princess of wales prince albert monaco prince christian princess alexia q: reputable place? queen queen alexandra queen camilla queen elizabeth ii queen elizabeth ii fashion queen ena of spain royal christenings royal initials royals royal wedding royal without thrones scarves spanish history state visit state visit to france tiaras william wiltshire woven


All times are GMT -4. The time now is 04:03 PM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023
Jelsoft Enterprises