The Royal Forums Coat of Arms


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #61  
Old 05-20-2012, 10:10 AM
Royal Highness
 
Join Date: Jun 2006
Location: Heidelberg, Germany
Posts: 1,570
Can anyone explain who is who of the godparents?
Thanks.
Reply With Quote
  #62  
Old 05-20-2012, 10:11 AM
Royal Highness
 
Join Date: Jun 2004
Posts: 1,930
Quote:
Originally Posted by Artemisia
Gregory Grandet, Edouard Cavallier and Diego de Lavandeyra are pretty expected.
I am a bit surprised at the choice of Carina though; shows she has well and truly been accepted into the Danish Royal Family, despite no engagement.

Could anyone tell who are Henriette Steenstrup and Julie Mirabaud? I am assuming they are friends of the couple.
I guess I'm more surprised by who is not a godparent --- specifically, no royal godparent.
Reply With Quote
  #63  
Old 05-20-2012, 10:12 AM
American Dane's Avatar
Courtier
 
Join Date: Dec 2008
Location: New York and Melbourne, Australia
Posts: 540
Quote:
Originally Posted by Archduchess Zelia View Post
I had hoped that Vincent and Josephine would be present, but I think it's understandable that they're not, it would be torture to have them to be still and quiet for such a long time.
Yes, we should remember Princess Isabella at Prince Henrik's christening when she was older than the twins today Perhaps Mary doesn't want a repeat
Reply With Quote
  #64  
Old 05-20-2012, 10:12 AM
Archduchess Zelia's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Jun 2009
Location: Copenhagen, Denmark
Posts: 3,293
Julie Mirabaud is an old friend of Marie from when she went to boarding school, so she was pretty clear too.
I'm so glad to see Carina Axelson as a godmother, very sweet of them to "welcome her" into the family.
__________________
"Hope is like the sun. If you only believe it when you see it you'll never make it through the night."
Our Princess

Reply With Quote
  #65  
Old 05-20-2012, 10:12 AM
Royal Highness
 
Join Date: Jun 2006
Location: Heidelberg, Germany
Posts: 1,570
Quote:
Originally Posted by suztav View Post
I guess I'm more surprised by who is not a godparent --- specifically, no royal godparent.
Maybe they know something we do not about the legal situation of the SWB family and thus regarding Gustav and Carina?
Reply With Quote
  #66  
Old 05-20-2012, 10:12 AM
Aristocracy
 
Join Date: Jul 2011
Location: Melbourne, Australia
Posts: 202
yes he was the bishop
Reply With Quote
  #67  
Old 05-20-2012, 10:14 AM
FasterB's Avatar
Serene Highness
 
Join Date: Nov 2010
Location: Copenhagen, Denmark
Posts: 1,442
Program for den kirkelige handling - Kongehuset

Mens gæsterne ankommer fremføres alternerende værker for orgel og salmer og sange af koret.
Når Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse
Marie træder ind i kirken spilles François Couperin: Les Barricades Mystérieuses. Satsudarbejdelse af Ann-Kirstine Christiansen.


MENIGHEDEN SYNGER: Nu titte til hinanden de favre blomster små (5 verses)

KOLLEKT
Lovet være du, vor Herre Jesus Krist,
fordi du kom til os,
lod dig døbe med synderes dåb
og delte vore sorger og glæder.
Du søgte ikke dit eget,
men gik lidelsens vej til ende
for at gøre os fri.
Vi beder dig:
Hjælp os til at kunne høre det tilsagn,
du gav os i vor dåb.
Lad det være vor styrke og glæde,
at vi er Guds elskede børn,
så vi lever i tro, håb og kærlighed,
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt,
du, som er kærligheden og vil kærligheden
fra evighed til evighed.
Amen.

SKRIFTLÆSNING
For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller
magter eller noget nuværende eller noget kommende eller
kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden
skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus,
vor Herre (Rom.8,38-39).

KGL. KONFESSIONARIUS
ERIK NORMAN SVENDSEN,
TALER


MENIGHEDEN SYNGER: Lov og tak og evig ære (3 verses)
Mel.: Tag det sorte kors fra graven

DÅBSHANDLINGEN

LOVPRISNING OG BØN

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn
og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det
evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi
bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar
det i dit samfund både her og hisset!
Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med
jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved
dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han
vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger
jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og
lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe
det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit
bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? - N.N. WE HEAR THE NAME FOR THE FIRST TIME!!

TROSBEKENDELSE
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har
genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes
forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!
Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til dette barn er nu vidner på, at det er
døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre
skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det,
for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er
indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet
bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage
omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.

Fred være med jer!

Haderslev Drengekor: César Franck ”Panis angelicus”.

MENIGHEDEN SYNGER: Alle mine kilder skal være hos dig (6 verses)

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens
grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og
det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne
din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod synden
og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed
og til evighed.
Amen.

Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.


MENIGHEDEN SYNGER: I al sin glans nu stråler solen (7 verses)


Når Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse
Marie sammen med deres børn og sammen med Hendes
Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
og det øvrige følge forlader kirken spilles Johann
Sebastian Bach: Præludium og Fuga i A-mol (BWV 543).
__________________
Where charity and love are, God is there.

Candidata Theologiae / Master in Theology
Reply With Quote
  #68  
Old 05-20-2012, 10:14 AM
Ccile's Avatar
Serene Highness
 
Join Date: May 2007
Location: paris, France
Posts: 1,373
Quote:
Originally Posted by Charlotte_Aster View Post
Can anyone explain who is who of the godparents?
Thanks.
I would love to know that as well! Who is who
__________________
My blog about Crown princess Mary

https://styledemary.blogspot.com/
Reply With Quote
  #69  
Old 05-20-2012, 10:15 AM
Artemisia's Avatar
Heir Presumptive
Royal Blogger
 
Join Date: Feb 2012
Location: Yerevan, Armenia
Posts: 5,438
Quote:
Originally Posted by Charlotte_Aster View Post
Can anyone explain who is who of the godparents?
Thanks.
Gregory Grandet - Marie's maternal half-brother
Edouard Cavallier - Marie's paternal half-brother
Carina Axelsson - Prince Gustav of Sayn-Wittgenstein-Berleburg's partner of many years (they can't get married because of the will of Gustav's grandfather)
Julie Mirabaud - one of Marie's best friends
Diego de Lavandeyra - a close friend of Prince Joachim (and Prince Gustav)
Henriette Steenstrup - a close friend of the couple. Marie is godmother to Henriette's daughter Agathe, while her son was a page boy at Marie and Joachim's wedding.
Reply With Quote
  #70  
Old 05-20-2012, 10:15 AM
American Dane's Avatar
Courtier
 
Join Date: Dec 2008
Location: New York and Melbourne, Australia
Posts: 540


It's not really surprising that there is no royal godparent. The only reason why Prince Henrik had one was because Mary was a close family member who married into the family after Prince Felix's birth -- and who just happened to also be royal
Reply With Quote
  #71  
Old 05-20-2012, 10:17 AM
Archduchess Zelia's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Jun 2009
Location: Copenhagen, Denmark
Posts: 3,293
Gregory Grandet and Edouard Cavallier are Marie's remaining brothers.
Henriette Steenstrup is the wife of Peter Steenstrup, friends of the couple (Peter Steenstrup is a godfather of Nikolai and Princess Marie is the godmother of the couple's daughter).
Julie Mirabaud is an old school-friend of Marie.
Carina Axelson, well we all know her
I don't know Diego de Lavandeyra.
__________________
"Hope is like the sun. If you only believe it when you see it you'll never make it through the night."
Our Princess

Reply With Quote
  #72  
Old 05-20-2012, 10:18 AM
Royal Highness
 
Join Date: Jun 2006
Location: Heidelberg, Germany
Posts: 1,570
Who is the lady wearing fur?
Reply With Quote
  #73  
Old 05-20-2012, 10:18 AM
American Dane's Avatar
Courtier
 
Join Date: Dec 2008
Location: New York and Melbourne, Australia
Posts: 540
Count Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille and his wife arrived a few minutes ago
Reply With Quote
  #74  
Old 05-20-2012, 10:21 AM
Aristocracy
 
Join Date: Jul 2011
Location: Melbourne, Australia
Posts: 202
cute granny with the glasses
Reply With Quote
  #75  
Old 05-20-2012, 10:22 AM
American Dane's Avatar
Courtier
 
Join Date: Dec 2008
Location: New York and Melbourne, Australia
Posts: 540
Count Bendt Wedell, Princess Josephine's godfather, has arrived
Reply With Quote
  #76  
Old 05-20-2012, 10:25 AM
crm2317's Avatar
Heir Presumptive
 
Join Date: Apr 2006
Location: Belfast, United Kingdom
Posts: 2,727
I think that was one of Marie's brothers arriving? Gregory I think?
__________________
God Save the House of Windsor
Reply With Quote
  #77  
Old 05-20-2012, 10:28 AM
Heir Apparent
 
Join Date: Aug 2006
Location: Melbourne & Sydney, Australia
Posts: 3,977
Quote:
shows she has well and truly been accepted into the Danish Royal Family
Perhaps if the branch of the family she was partnered with were Danish relatives, but they are for all intents and purposes German.

Accepted into the family, as opposed to the Danish Royal Family itself, I would endeavour to state.
__________________

"Dressing is a way of life" - Monsieur Saint Laurent
Reply With Quote
  #78  
Old 05-20-2012, 10:30 AM
Archduchess Zelia's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Jun 2009
Location: Copenhagen, Denmark
Posts: 3,293
CP Frederik and CP Mary has arrived to Schackenborg.
__________________
"Hope is like the sun. If you only believe it when you see it you'll never make it through the night."
Our Princess

Reply With Quote
  #79  
Old 05-20-2012, 10:30 AM
Catharina's Avatar
Courtier
 
Join Date: Sep 2003
Location: none, Heard and McDonald Islands
Posts: 588
I was hoping for one royal godparent but I guess it really doesn't matter in the end. I was also hoping the Greek royals would've been there. Now it somehow seems like the little princess is considered a second class royal. Of course she is the fourth child of the second oldest son of the monarch but still...

I didn't see Princess Marie's mother on the guest list. Is she there? I hope she isn't sick or anything which would prevent her attending her granddaughter's christening.
Reply With Quote
  #80  
Old 05-20-2012, 10:30 AM
Archduchess Zelia's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Jun 2009
Location: Copenhagen, Denmark
Posts: 3,293
Along with the Queen and the Prince Consort.

Quote:
Originally Posted by Catharina View Post
I was hoping for one royal godparent but I guess it really doesn't matter in the end. I was also hoping the Greek royals would've been there. Now it somehow seems like the little princess is considered a second class royal. Of course she is the fourth child of the second oldest son of the monarch but still...

I didn't see Princess Marie's mother on the guest list. Is she there? I hope she isn't sick or anything which would prevent her attending her granddaughter's christening.
Princess Marie's mother Francoise is styled Madame Christian Grassiot.
__________________
"Hope is like the sun. If you only believe it when you see it you'll never make it through the night."
Our Princess

Reply With Quote
Reply

Tags
christening, christening of princess athena, princess athena


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Christening of Princess Estelle: May 22, 2012 MagMil Crown Princess Victoria, Prince Daniel and Family 561 04-09-2022 05:51 AM
Princes Nikolai, Felix, Henrik & Princess Athena, Part 1: February 2012 - July 2018 iceflower Current Events Archive 593 07-15-2018 08:24 AM
Presentation and christening of Princess Luisa of Bourbon-Parma; 28 & 29 Sept 2012 Princess Robijn Royal Families of Italy 6 10-02-2012 03:37 PM
Popular Tags
#princedubai #rashidmrm abdullah ii africa all tags arcadie claret british caribbean charles iii claret current events danish royal family death defunct thrones denmark duarte pio elizabeth ii emperor naruhito empress masako espana fabio bevilacqua fallen kingdom garsenda genealogy grace kelly history hobbies hollywood hotel room for sale identifying jewels king king charles king philippe king willem-alexander leopold ier matrilineal monaco monarchy movies new zealand; cyclone gabrielle official visit order of precedence order of the redeemer pamela hicks portugal preferences prince albert monaco prince christian queen alexandra queen camilla queen elizabeth queen elizabeth ii queen ena of spain queen margrethe ii queen mathilde queen maxima republics restoration royal wedding silk spanish history state visit state visit to france state visit to germany switzerland visit william wine glass woven


All times are GMT -4. The time now is 08:07 AM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023
Jelsoft Enterprises