The Royal Forums Coat of Arms


Closed Thread
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #181  
Old 06-23-2006, 09:08 AM
Aristocracy
 
Join Date: Jan 2006
Location: New York, United States
Posts: 193
The picture is gorgeous!
thank you for the info。
  #182  
Old 06-23-2006, 01:08 PM
purple_platinum's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2003
Location: Jakarta, Indonesia
Posts: 4,848
another photo from epa-corbis from the last day in Liege :

__________________
^_^
  #183  
Old 06-23-2006, 02:17 PM
marine2109's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: May 2006
Location: Istanbul, Turkey
Posts: 1,818
Queen Beatrix looks very very happy!!!
  #184  
Old 06-24-2006, 04:58 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
the first gala night - more photos from Gamma
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	836092_01.jpg
Views:	222
Size:	52.9 KB
ID:	251505   Click image for larger version

Name:	836092_02.jpg
Views:	230
Size:	48.5 KB
ID:	251506   Click image for larger version

Name:	836092_03.jpg
Views:	290
Size:	48.1 KB
ID:	251507   Click image for larger version

Name:	836092_04.jpg
Views:	234
Size:	48.3 KB
ID:	251508  

Click image for larger version

Name:	836092_05.jpg
Views:	216
Size:	48.2 KB
ID:	251509   Click image for larger version

Name:	836092_07.jpg
Views:	196
Size:	47.7 KB
ID:	251510   Click image for larger version

Name:	836092_08.jpg
Views:	189
Size:	34.3 KB
ID:	251511   Click image for larger version

Name:	836092_09.jpg
Views:	232
Size:	46.4 KB
ID:	251512  

Click image for larger version

Name:	836092_10.jpg
Views:	188
Size:	39.1 KB
ID:	251513   Click image for larger version

Name:	836092_11.jpg
Views:	192
Size:	39.5 KB
ID:	251514  
  #185  
Old 06-24-2006, 05:00 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
more from Gamma ...
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	836092_12.jpg
Views:	262
Size:	25.9 KB
ID:	251515   Click image for larger version

Name:	836092_14.jpg
Views:	181
Size:	40.1 KB
ID:	251516   Click image for larger version

Name:	836092_18.jpg
Views:	222
Size:	42.7 KB
ID:	251517   Click image for larger version

Name:	836092_19.jpg
Views:	258
Size:	30.6 KB
ID:	251518  

Click image for larger version

Name:	836092_20.jpg
Views:	1089
Size:	29.1 KB
ID:	251519   Click image for larger version

Name:	836092_21.jpg
Views:	216
Size:	26.7 KB
ID:	251520   Click image for larger version

Name:	836092_22.jpg
Views:	200
Size:	28.6 KB
ID:	251521   Click image for larger version

Name:	836092_23.jpg
Views:	227
Size:	43.2 KB
ID:	251522  

Click image for larger version

Name:	836092_24.jpg
Views:	214
Size:	47.9 KB
ID:	251523   Click image for larger version

Name:	836092_25.jpg
Views:	200
Size:	39.5 KB
ID:	251524  
  #186  
Old 06-24-2006, 05:03 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
and the last ones, Gamma
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	836092_27.jpg
Views:	215
Size:	41.2 KB
ID:	251525   Click image for larger version

Name:	836092_28.jpg
Views:	192
Size:	35.9 KB
ID:	251526   Click image for larger version

Name:	836092_29.jpg
Views:	183
Size:	53.2 KB
ID:	251527   Click image for larger version

Name:	836092_30.jpg
Views:	242
Size:	27.9 KB
ID:	251528  

Click image for larger version

Name:	836092_34.jpg
Views:	201
Size:	30.2 KB
ID:	251529   Click image for larger version

Name:	836092_35.jpg
Views:	297
Size:	25.1 KB
ID:	251530  
  #187  
Old 06-24-2006, 05:25 PM
marine2109's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: May 2006
Location: Istanbul, Turkey
Posts: 1,818
Thanks for the great pictures!!!
  #188  
Old 06-24-2006, 05:28 PM
Serene Highness
 
Join Date: Nov 2004
Location: ....., United States
Posts: 1,342
Those are wonderful pictures, Catherine. Thank you. Does anyone know what is being done while they are all standing before their chairs, looking rather serious, prior to the start of dinner? It must not be a prayer because everyone's eyes are open but it does look as though they are listening to someone speak. Any ideas?
  #189  
Old 06-25-2006, 05:30 AM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
I think the national anthem was being played.
  #190  
Old 06-25-2006, 09:48 PM
soCal girl's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Oct 2004
Location: Irvine, United States
Posts: 1,682
I think Claire outshined all the ladies at the first gala dinner. Her dress was gorgeous and her figure! She just had twins six and a half months ago and she looks the same as pre-baby. I guess it's easier when the press aren't hounding you and commenting about your weight. (The Belgian press seem to be much more polite :)) It's nice to see her out again and becoming active.
__________________
사랑
  #191  
Old 06-26-2006, 07:23 AM
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Posts: 331
Wow wow elegant crown princess Mathilde and Maxima of Netherlands!!! Thank you all photos is beautiful and elegant all royal family of Belgium and Netherlands.
  #192  
Old 06-26-2006, 02:53 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
Royalty video about the visit: http://www.vtm.be/tv/index_programma...multimedia.htm
  #193  
Old 06-26-2006, 04:22 PM
Serene Highness
 
Join Date: Nov 2004
Location: ....., United States
Posts: 1,342
The video was alot of fun to "fill in the gaps" the photos left blank. In particular the personal interaction seemed so warm and friendly, which was great to see. What happened to Philippe when he was greeting the QB -- he kind of dropped his head into her neck a bit -- was there any commentary on that? Thank you for this video link, Catherine.
  #194  
Old 07-11-2006, 02:30 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
King Albert's speech

Majesteit,

De Koningin en ikzelf heten U van harte welkom ter gelegenheid van Uw Staatsbezoek aan België. Zes jaar geleden waren wij bij U te gast. Aan Uw luisterrijke en gastvrije ontvangst behouden wij de beste herinneringen, en wij staan erop, vanavond heel in het bijzonder Prins Claus te gedenken, die zó lang aan Uw zijde heeft gestaan.

Wij begroeten U, Majesteit, als Vorstin van een bevriende natie en als goede noorderbuur. Maar Koningin Paola en ikzelf wensen voornamelijk de warme vriendschap te benadrukken die ons sinds jaren met U en Uw Familie verbindt. Wij verwelkomen ook met groot genoegen de Prins van Oranje en Prinses Maxima, die goede vrienden zijn van onze zoon Filip en van Prinses Mathilde.

Majesteit,

Tijdens uw Kersttoespraak verleden jaar zei U, en ik citeer: “Inspiratie heb ik steeds gevonden in de ontmoeting met mensen wier gevoelens ik mocht delen, sommigen in hun verdriet om het leed dat hen trof, anderen in hun blijdschap om bijzondere gebeurtenissen of prestaties. Ook ontroerend is steeds weer de warmte van zo velen die met onze familie meeleven in droefheid en in vreugde”. Einde citaat.
Nederland heeft Uw vijfentwintigste ambtsjubileum inderdaad met luister gevierd, in dankbaarheid voor Uw inzet en Uw grote persoonlijke kwaliteiten. Ook hier te lande werden die feestelijkheden met belangstelling gevolgd. De sympathie van onze bevolking is U, Majesteit, geheel verworven.


Majesteit, Koninklijke Hoogheden,
Excellenties, Dames en Heren,

Nederlanders en Belgen tonen sinds lang een levendige belangstelling voor elkaar. Meer dan eens berichten enquêtes, kranten en tijdschriften over hun wederzijds beeld, en daar valt veel goeds over te melden: gehechtheid aan vrijheid, tolerantie, afkeer voor geweld. Het neemt evenwel niet weg dat ook tal van verschillen worden gezien. Aan de ene kant, meesterschap in organisatie en planning, aan de andere kant, gemoedelijkheid en talent in het tot stand brengen van vreedzame evenwichten.

Ons erfgoed en onze geschiedenis zijn nauw verweven. In beide landen kampt de evolutie van de maatschappij met vergelijkbare uitdagingen : tewerkstelling, veiligheid, gezondheidszorg. Ook problemen als sociale uitsluiting, normvervaging, jeugddelinquentie en de verhoudingen tussen diverse bevolkingsgroepen staan bij U en bij ons op de agenda.

Intensief overleg en nauwe samenwerking helpen deze uitdagingen doeltreffend aan te pakken. De ontelbare contacten die wij op alle beleidsniveaus met Nederland onderhouden, bijvoorbeeld in het kader van de Belgisch-Nederlandse Conferentie, zijn hiertoe van onschatbare waarde. Wij stellen ook vast dat Nederland vruchtbare en diepgaande betrekkingen onderhoudt met onze Gewesten en Gemeenschappen.

In het raam van de dialoog met Vlaanderen, was de recente ondertekening van de vier verdragen over de Westerschelde een belangrijke gebeurtenis. Deze overeenkomsten dragen bij tot de verdere ontsluiting van de Antwerpse haven. Zij zullen beslist ook de veiligheid van deze gemeenschappelijke stroom ten goede komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze verdragen binnenkort worden uitgevoerd. In diezelfde geest van goede nabuurschap wens ik het belang te onderstrepen dat ons land hecht aan de feitelijke reactivering van de IJzeren Rijn.
In Amsterdam viert het Vlaams Cultuurhuis “De Brakke Grond” zijn vijfentwintigste verjaardag. Morgen neemt Uzelf, Majesteit, hier te Brussel in het nieuwe Cultuurhuis “deBuren” een boek over het leven en het werk van Nederlandse kunstenaars in België, in ontvangst.

Ook de Franse Gemeenschap is in uw land actief aanwezig met onder meer zijn creatieve dans- en theatergezelschappen.

De goede en intensieve samenwerking in de Euregio Maas-Rijn werpt vele vruchten af voor onze beide provincies Limburg alsook voor de provincie Luik en voor de Duitstalige Gemeenschap. Dit zal tijdens Uw bezoek overmorgen nog worden benadrukt. Ook het Waalse Gewest intensiveert zijn betrekkingen met Nederland op het vlak van transportinfrastructuur en waterwegen.

Majesteit, Koninklijke Hoogheden,
Excellenties, Dames en Heren,

Tot op vandaag vormt de Benelux een voorhoede bij de uitbouw van de Europese Unie. Zoals U, hechten wij groot belang aan het nauwe Benelux-overleg en aan de vele initiatieven die onze drie landen nemen voor een diepere Europese integratie. De mondialisering, de migratiestromen, zijn uitdagingen die onze landsgrenzen ver overstijgen, en waarop het bredere verband van de Europese Unie een gepast antwoord kan bieden.

Een andere bezorgdheid die velen beroert is de veiligheid van ons continent. Onder de kundige leiding van haar Secretaris-Generaal, neemt de NAVO deze problematiek ter harte, waarbij de situatie aan de buitengrenzen van Europa aandacht en optreden vereist. Ook als voorzitter van de OVSE is België zich hiervan terdege bewust. De samenwerking van onze strijdkrachten en de verregaande integratie van onze Marines zijn in dit kader van toenemend belang.

Onze beide landen leggen grote belangstelling aan de dag voor de evolutie van de ontwikkelingslanden. België is in hoge mate begaan met het lot van Afrika, en wij waarderen uw opmerkelijke inzet in het gebied van de Grote Meren, de Hoorn van Afrika en Darfur.

Majesteit,

Wij zijn hier vanavond samen niet alleen als buren, maar vooral als vrienden, bondgenoten en partners. Onze volksaard moge dan wel verschillend zijn : de uitdagingen van onze maatschappij zijn erg gelijklopend. De lotsverbondenheid van onze landen is de jongste decennia almaar toegenomen. Ik druk de wens uit, dat deze de voedingsbodem moge worden van nóg nauwere samenwerking.

Mag ik U allen daarom uitnodigen het glas te heffen op de gezondheid van Hare Majesteit de Koningin en op de hechte vriendschap tussen onze beide volkeren.
  #195  
Old 07-11-2006, 02:35 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
The arrival in Antwerp (RMA)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	pic.jpg
Views:	166
Size:	82.5 KB
ID:	254307   Click image for larger version

Name:	picgg.jpg
Views:	159
Size:	84.6 KB
ID:	254308   Click image for larger version

Name:	pichghjj.jpg
Views:	170
Size:	65.0 KB
ID:	254309   Click image for larger version

Name:	picilioml.jpg
Views:	166
Size:	73.0 KB
ID:	254310  

Click image for larger version

Name:	picjhjkjk.jpg
Views:	156
Size:	78.8 KB
ID:	254311   Click image for larger version

Name:	picjkjljkl.jpg
Views:	160
Size:	73.4 KB
ID:	254312   Click image for larger version

Name:	piclkmklm.jpg
Views:	161
Size:	75.6 KB
ID:	254313   Click image for larger version

Name:	piciuoomp.jpg
Views:	161
Size:	57.7 KB
ID:	254314  

Click image for larger version

Name:	picgdffgh.jpg
Views:	169
Size:	35.7 KB
ID:	254315   Click image for larger version

Name:	pickkjlkj.jpg
Views:	172
Size:	52.7 KB
ID:	254316  
  #196  
Old 07-11-2006, 03:48 PM
Regina's Avatar
Serene Highness
TRF Author
 
Join Date: Aug 2004
Location: Lisbon, Portugal
Posts: 1,641
imo, Claire is becoming the most elegant princesses of Europe. I love her dresses, always with such elegant designs, and always so proper to the events. For me, this dress represent how stylish Princess Claire is.

http://www.theroyalforums.com/forums...0&d=1151179378 (posted by Cathérine Bergeyck, Gamma)
  #197  
Old 07-12-2006, 09:54 PM
Aristocracy
 
Join Date: Feb 2006
Location: minneapolis, United States
Posts: 118
I think Mathilde looks more and more lovely everytime I see her. She seems like a very happy person. Claire looks fantastic but I truly cannot tell if she is wearing a tiara or not. All the other ladies are so I am assuming she has on the ultra tiny one she wore at her wedding. I will have to get out my magnifying glass to see it! :)
  #198  
Old 07-12-2006, 10:22 PM
Gentry
 
Join Date: Nov 2005
Location: THOMPSONS STATION, United States
Posts: 100
Quote:
Originally Posted by Regina
imo, Claire is becoming the most elegant princesses of Europe. I love her dresses, always with such elegant designs, and always so proper to the events. For me, this dress represent how stylish Princess Claire is.

http://www.theroyalforums.com/forums...0&d=1151179378 (posted by Cathérine Bergeyck, Gamma)
You are right, but they are all lovely. Claire just looks super elegant.
  #199  
Old 07-16-2006, 05:06 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,932
It looks like it's this same dress Fabiola wore for this state visit (De Post).

  #200  
Old 07-26-2006, 07:28 PM
Henri M.'s Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Jan 2004
Location: Eindhoven / Maastricht, Netherlands
Posts: 1,896
Quote:
Originally Posted by Emily
One other comment -- who is the dinner partner making Maxima laugh so hard in post #164? Those are two funny photos!
That is mr. Herman de Croo, Chairman of the Belgian House of Representatives.
:)
Closed Thread

Tags
belgium, crown prince willem-alexander, king albert ii, prince of orange, prince willem alexander, princess maxima, queen beatrix, queen paola, state visit


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
State Visit from Australia to Belgium 27-30 June eya Royal Family of Belgium 22 06-30-2018 02:51 PM
Dutch State Visit to Canada and Official Visit to the USA: May 27-29 & June 1-3, 2015 Marika86 King Willem-Alexander, Queen Máxima and family 116 06-16-2015 06:23 PM
Dutch Introductory Visit to Belgium; 14 October 2013 Princess Robijn Royal Family of Belgium 1 06-20-2013 11:37 AM
Dutch State Visit to Argentina: March 30-April 1, 2006 purple_platinum Dutch Royals 381 01-21-2007 03:53 PM
Dutch State Visit to Latvia: May 22-24, 2006 Maxie Princess Beatrix 70 06-01-2006 10:40 AM
Popular Tags
abdullah ii africa albert prince consort america arcadie arcadie claret austria braganza british royal family brythonic assoc. non-reigning houses +- caribbean caroline castile charles iii claret congo current events danish royal family de la cerda dubai expo duchess of kent duke of cambridge elizabeth ii empress masako espana genealogy general news grace kelly grimaldi guzman hamdan bin ahmed history identifying india introduction ivrea jordan royal family king charles king edward iii king henry iii king philippe king willem-alexander louis mountbatten maria ii matrilineal monarchy mountbatten need help official visit order of precedence pedro ii prince albert monaco prince andrew princess of orange queen camilla queen elizabeth queen ena of spain queen margrethe ii queen mathilde queen maxima queen victoria restoration royal initials spain spanish history spanish royal family state visit uae visit wine glass


All times are GMT -4. The time now is 07:49 PM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022
Jelsoft Enterprises