The Royal Forums Coat of Arms


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #1  
Old 10-27-2003, 12:26 AM
Commoner
 
Join Date: Aug 2003
Posts: 24
Swedish Royalty and Music

Are there any marches, songs, or other music associated with the Royal Family?
For instance, does the army band play a special march when the King makes a formal appearance? Perhaps our Swedish members might know.

I found some news clips on svt.se with some music in the background. Does anybody know of any other links?

Thanks.
Reply With Quote
  #2  
Old 01-02-2004, 10:15 AM
Josefine's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2002
Location: , Sweden
Posts: 9,515
kungs sången "the king song" is played when the king attends formal events and i think victoria has a march....
Reply With Quote
  #3  
Old 01-02-2004, 01:51 PM
Soli Deo Gloria's Avatar
Nobility
 
Join Date: Dec 2002
Location: *, Sweden
Posts: 400
This is what I know:

1) There's a special fanfare called "the Royal Fanfare" and it's always played at the annual Nobel Banquet. This fanfare was composed by Stig Rydqvist who is the bandmaster of the Mounted Band of the Royal Life Guards.

2) Åke Dohlinwho used to be the Conductor of Regional Music in Strängnäs, composed a marsh in 1980 (for the "Eriksgata" in Sörmland). Its called "Carl XVI Gustafs defileringsmarsch" (Carl XVI Gustaf's March Past")

3) When Crown Princess Victoria celebrated her 18th birthday, the Central Band of the Royal Swedish Army gave the first performance of "Kronprinsessan Victorias Festmarsch" composed by the bands conductor Mats Janhagen.

4) The Army Drum Corps own fanfare for Crown Princess Victoria is "The Victoria Fanfare", composed for the Drum Corps special instrumentation - fifes and drums whit trumpets. The drum fanfare is composed by Tommy Törner.

Love and happy new year from Sulan!
__________________
"Of making many books there is no end, and much study wearies the body" (Ecclesiastes 12:12)
Reply With Quote
  #4  
Old 01-02-2004, 03:20 PM
Majesty
 
Join Date: Aug 2003
Location: East of the sun and west of the moon, United States
Posts: 6,408
Cool. Thanks for the info, Sulan.
__________________
WYAO
Reply With Quote
  #5  
Old 01-02-2004, 03:31 PM
Commoner
 
Join Date: Aug 2003
Posts: 24
That is all great info. that should help me. Thanks :flower:
Reply With Quote
  #6  
Old 06-09-2004, 10:15 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Prince Gustav's graduation song

Is today one of Sweden's most known songs and is a real MUST on all graduations throughout Sweden. Only the first verse is sung, the second is a bit too "nationalistic" if you see what I mean.

Lyrics: Herman Sätherberg
Music: Prince Gustav

Verse 1:
Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Verse 2:
Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i fornstora da'r,
vinkar med segerns och ärans lön,
men den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockna då
känslans rena brand,
aldrig brista må
trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra!
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #7  
Old 06-09-2004, 10:21 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Spring song

Music: Prince Gustav
Text: Herman Sätherberg

Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
Ärlan på åkern och orren i fur'n.
Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
Ärlan på åkern och orren i fur'n.
Se, hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!
Se, hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!
uti vårsolens glans!
Glad såsom fågeln i morgonstunden
sjunger jag våren i friska natur'n,
Sorgen där ilar från själen som blunden
ilar från ögat, som fågel från bur´n.
Glad såsom fågeln i morgonstunden
sjunger jag våren i friska natur'n,
Sorgen där ilar från själen som blunden
ilar från ögat, som fågel från bur´n.
Lunder och sjöar i vårdagens dräkt
Sänden er fläkt,
Sänden er fläkt,
visken alltjämt i mitt öppnade sinne
vårens och glädjens och barndomens minne!
Ty sorgen förgår
Ty sorgen förgår,
som ett moln i den blommande vår.
Lunder och sjöar i vårdagens dräkt
Sänden er fläkt,
Sänden er fläkt,
visken alltjämt i mitt öppnade sinne
vårens och glädjens och barndomens minne!
Ty sorgen förgår
Ty sorgen förgår,
som ett moln i den blommande vår.
i den blommande vår

En sjömansvisa - A sailor's song
Text: Prince Wilhelm
Music: Sverker Ahde

I hamnen låg briggen
och speglade riggen
i vågornas glittrande lek.
Men lättermatrosen
ombord, var om nosen
och kinden så underligt blek.
Ty nu bar det ut
på seglats och var slut
på det lustiga livet i hamn,
men dansen på logen
och skrålet på krogen
och flickornas längtande famn.

Ja, nu fick hon vänta,
hans blåögda jänta,
tills skeppet kom åter härnäst.
Då skulle med gamman
de vigas tillsamman
i kyrkan med psalmbok och präst.
Ty så blev det svuret
en afton i Furet
vid dragspelets trånande låt,
när fästefolkskyssen
han fick, innan kryssen
och sjön skulle skilja dem åt.

Nu seglade skutan till fjärran land
och blev borta i långa år,
men lättermatrosen gav bort sin hand
åt en flicka med korpsvart hår.
Hemma hans jänta gick sörjande kring
och väntade troget sin vän.
Då kom där en hälsning, ett brev, en ring,
fast själv kom han aldrig igen.
Men prästen, som skulle ha vigt de tu,
drog i stället på giljarefärd,
och Furet har nu fått en prästgårdsfru,
som är lycklig och nöjd med sin värld.
Håll därför aldrig en jänta för kär
och aldrig en lättermatros.
Ty hon vet så sällan vad kärlek är
och han, ja han seglar sin kos.

Mina levnadstimmar stupa (psalm) - My living days are falling
Music: Prince Gustav
Text: Johan Olof Wallin

Mina levnadstimmar stupa
mot det stilla målet ner;
i det tysta mörka djupa
sjunka de allt mer och mer.
Dagen, som i skymning skrider,
går för mig ej upp igen,
dagen, som i skymning skrider,
går för mig, ack, går för mig ej upp igen.
Herre, bliv mig när det lider snart,
ack snart, det lider snart
till aftonen.

I rosens doft - In the scent of the rose

Music: Prince Gustav
Text: Herman Sätherberg

I rosens doft, i blomsterlundens gömma,
där friden bor emellan berg och dal.
Låt oss fördrömma livets vår,
låt oss förglömma hjärtats sår
och låt oss världen glömma,
låt oss världen glömma!
O fråga ej: vad är att lycklig vara,
o fråga ej: vad är att vara nöjd.
Blott hör naturens egen röst,
och göm dess ord uti ditt bröst,
och sök att dem förklara,
sök att dem förklara

Kälkbacks-sång - Toboggan run song
Text and music: Prince Gustav

Kälkarna fram!
Kälkarna fram!
Solen högt på himlen står
och manar oss att hand i hand
skynda till bergets höjd,
därifrån vi med fröjd
åka ned med blixtens fart,
men välta och ibland.
Snötäcket vilar så lugnt över jorden,
kälkbacken är som en spegel så hal,
bröder, hur skön är ej vintern i Norden,
friskhet och liv bo på berg och i dal.
Framåt, framåt, skynda medan tider är.
Framåt, framåt snart ju middag är.
Sången i täten!
Anförarn fram!
Giv an ton!
Ja, framåt marsch!
Följen gossar blå,
ingen här svika må,
framåt, framåt, framåt
på vår glatta
solbeglänsta stråt,
följen gossar blå,
ingen här svika må,
framåt, framåt, framåt
på vår glatta
solbeglänsta stråt.
Kom skynda,
kom, kom skynda, kom!
Se opp, se opp!
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #8  
Old 06-09-2004, 10:39 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Kungssången - The King's Song
Is a tribute song to the Swedish King as a symbol of the Swedish. The lyrics are by Carl Vilhelm August Strandberg and the music by Otto Lindblad. It was officially adopted in 1893. The song replaced the previous royal anthem, "Bevare Gud vår kung" which was sung to the melody of the British royal anthem God Save the King.

1. Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

2. O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

3. Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

4. Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

5. Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

The previous royal anthem: Bevare Gud vår kung

Bevare Gud vår kung!
Gör säll vår ädle kung!
Leve vår kung!
Bekrönt av ärans hand,
alltid med hjärtats brand
förent med folk och land.
Leve vår kung!
Nu varje troget bröst
med hjärta och med röst
hans välgång sjung!
Må tvedräkt flykten ta!
Han allas kärlek ha!
Sjung, svenska Folk, hurra!
Leve vår kung!
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #9  
Old 06-09-2004, 10:44 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Under Blågul Fana - Under Blue Yellow Flag (the colours of the Swedish flag) (marsch)

This is used very very often at occasions, but without the lyrics.

Lyrics:

Jag står och tittar ut
Över landet där vi bor
Där förfäder offrade
Floder av vårat blod

Den forna tidens dagar
Vi lämnat bakom oss
Sverige mitt arv
För sverige ska jag slåss

Under blågul fana
För vårt fosterland
Under blågulfana
Öga för öga
Öand för tand

Vi ska skydda våra seder
Våran ras och vår nation
Ingen ska besegra moder sveas pluton
Vår fana ska vaja
För vårt blod och vår ära
Vapen ska vi med stolthet bära

Under blågul fana
För vårt fosterland
Under blågulfana
Öga för öga
Tand för tand

Gröna skogar
Himmel blå
Och djupa hav
Ett välbevarat arv
Som våra förfäder oss gav
Den marken som vi trampar
Ska barnen en dag ärva
Dom ska minnas och hedra dom djärva

Under blågul fana
För vårt fosterland
Under blågulfana
Öga för öga
Tand för tand
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #10  
Old 06-09-2004, 10:50 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Sveriges flagga - Sweden's Flag Hymn

Text: K. G. Ossiannilsson
Music: Hugo Alfvén

Lyrics:

Flamma stolt mot dunkla skyar,
likt en glimt av sommarens sol
över Sveriges skogar, berg och byar,
över vatten av viol.
Du som sjunger, när du bredes,
som vår gamla lyckas tolk:
solen lyser! Solen lyser!
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk.
Flamma högt, vårt kärlekstecken,
värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken,
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära,
fornklenod och framtidstolk.
Gud är med oss, Gud är med oss
Han skall bära stark vårt fria svenska folk.
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #11  
Old 06-09-2004, 10:53 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Konung Carl XII:s krigssång - King Carl XII's War Song:

Text: Magnus Stenbock

Lyrics:

Marsch, bussar! gån på uti Herrans namn,
Spännen hanen friskt upp, läggen sedan ivrigt an,
Given fyr, bräcken av, tan pliten uti hand,
Gån på! frukten ej varken mord eller brand.
Gån på för vårt fädernesland!
Att våga sitt liv för sin konung och släkt,
Det är både Gudi och människom täckt,
Därför ska vi käckt,
I vår blå dräkt,
Gå på, stå, dunka och slå,
Ja, dem klå alla så,
Att de, döda, ligga neder som strå.
Fast litet förskräcker oss fiendens hop,
Skönt han skulle komma med mordiskt skri och rop,
Med sina stolta bussar, till oändeligt tal,
Till häst och till fot över berg och dal;
Dock göra de oss intet kval.
Ty himlen, som vet att vår sak han är god,
Han giver oss styrka av krafternas flod
Och styrker vårt blod
Till ett oändeligt mod,
Så att man kan spörja försann,
Huru städer och land
Bliva frälsta genom vår tappra hand.
Hallå! Mina bussar! hör trumman hon går,
Valthornen de klinga, och marschen man nu slår.
I Svea landsens hjältar! I ställen eder opp,
Gån på! sluten väl uti fullan tropp,
Gån på med friskt mod och hopp!
Helt litet vi akta, att vi äro få,
I Gudi så äro vi många ändå.
Ja! låt oss gå på,
Och redeliga stå,
Så att vi måga si,
Huru de skola fly liksom bi.
Ännu står Gud Sveriges konung bi!
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #12  
Old 06-09-2004, 10:56 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
Med Guds hjälp vilja vi strida - With God's help we will fight:

Used by the Swedish troops at "our" victory in Narva 20 November 1700.

Lyrics:

Tsar Peter i Moskov en kämpe så rask
som trots själv Starkotter hin långa,
han gjorde en härnad med buller och brask,
till Ingrikland månde han gånga
med silver och gull
och ryssar som mull.
Med Guds hjälp vilja vi strida!
Han föll in i landet som stoftet så tjockt
så länge sig någon kund´ rymma.
Det följde varandra en flock efter flock
och alla så voro de grymma
som ulvar och björn,
som drakar och örn.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
De drogo där drängerna huden utav,
och kvinnor i stycken de sleto,
att vaggan ock blev där de nyföddas grav.
De skonte ej fastän de gräto,
ej kvinna ell´ barn,
ej kyrka ell´ kvarn.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Han ryckt´ in för Narva med hissliga makt,
i staden de blevo förfära´.
De skulle straxt öppna sin portar blev sagt
eller ville de staden bortbära.
Men stånde han kvar
ännu i mång´ dar.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Tsar Peter han beddes av Narva en dans
men Narva då månde sig vägra.
Aldrig, sad´ hon, ryssen bekommer min krans.
Ty sökte den ormen att lägra
med list och med våld
fru Narva så båld.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Han gjorde kring staden ett läger så långt
som Joel är ifrån Wäpskyle,
att aldrig stod Narva tillförne så trångt.
Stadsgraven han började fylla
med stockar och sten
och människors ben.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Men inne i staden var ärlige män,
de svarade ryssen på svenska:
Vi skola, så länge som en är igen,
försvara vår ingermanländska,
ty var och en kyss
skall kosta en ryss.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Tsar Peter i Moskov, den giljare käck,
han lät sig det mäkta förtryta
att bruden sig ställde mot honom så fräck,
ur näsan eld börjad´ han snyta.
Han fräste och snöt,
han dundrad´ och sköt.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Kung Carol i Sverige vid Köpenhamns by
det buller fick allra först höra,
han fruktade litet för sådant att gny,
ty månd´ han krigsmakten sin föra
till sjö och till land
över hav och strand.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Kung Carol sig skyndar sin trogna fästmö
att fria från friare vrånga.
Han vill med dem fäkta och hellre själv dö
än Narva skull´ bli ryssens fångna.
Han vill hellre dö
än mista sin mö.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Kung Carol han hastar till fot och till häst
med hären av flinkaste svenner.
Han sade: Fort, låtom oss möta vår gäst
och visen er alla som männer.
Nu hoppas på Gud
och haven friskt mod!
Med Guds hjälp vilja vi strida.
De svarade alla som utav en mund:
Ja, konung, nu dö eller vinna;
och gingo så alla marsch fort samma stund
de grymmaste ryssar där finna,
som emot all rätt
fördärvat allt slätt.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
De kommo som björnar, de ungarna mist,
med uppspända ramar och käftar,
ja, ögonen brunno som stjärnor och gnist
och följde sitt lejon alltefter,
som alltid var först
där faran var störst.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Tsar Peter i fjol de svenska bedrog,
ty kund´ han oväder nu lukta.
Åt Carols besök han då, tro mig, ej log,
hans kämpar de gräto i fruktan.
Ty bjöd han farväl
och had´ därtill skäl.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
De svenske de storma med brinnande harm
på ryssarnas orena näste.
De sade: Så länge som bloden är varm,
så skola vi göra vårt bäste.
De bröto sig fram
genom vallar och damm.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Då himmelen drager själv genast därpå
ett moln fram, Gud låter framflyta,
som gloppar på ryssen och snögar alltså
att de ej förmådde sig syta.
Så hjälper Gud än
i nöden sin vän.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Straxt ryssarna föllo som flugor och mygg,
de svenska de voro så grymma.
Och jorden hon flöt utav ryssbloden stygg.
Här måste de dö eller rymma.
De kunde ej stå
ty Gud månd´ dem slå.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Mång tusen de somna på platsen där kvar,
mång tusen i älvarna kalla.
Mång tusen kung Carol till fånga upptar,
mång tusen till fot honom falla,
som bedja om frid
av lejon Karl blid.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
De raskaste kämpar tsar Peter han had´,
de äro nu fort övervunne,
de stå hos kung Karl i Reval, hans stad,
där sitta de fångne och bundne.
Med kedjor uppå
de sitta man så.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
Tsar Peter han lovar i vår komm´ igen,
men ingen för honom mer fruktar.
Kung karl i Sverige (Gudi lov) lever ju än,
de skamfulla ryssar han tuktar.
Han hoppas på Gud
och haver friskt mod.
Med Guds hjälp vilja vi strida.
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #13  
Old 06-09-2004, 11:11 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
There's a lot of "royal music", but as it is a world of its own - it's quite hard to be well versed in it. In Sweden there's even societies for people with a special interest for royal/military music... As in all monarchies, they also use foreign music pieces, except for their own music. Like all the marsches of the royal world, all the Galop's, the classical "royal" music, "royal music" from other Court's etc. etc....

Some I know (except for the one posted by "Sulan" which are really famous:

* Queen Victorias Präsentiermarsch (parade marsch)
* Kungligt silverbröllop - Royal Silver Wedding (marsch, written for Carl Gustaf & Silvia's silver wedding)
* Carl XV's mourning marsch
* Oscar II's mourning marsch
* Jubilee marsch (festive marsch for gala occasions, written for the Royal Jubilee in 1897)
* Hertigen av Västerbotten - The Duke of Västerbotten (marsch dedicated to Prince Gustaf Adolf, Duke of Västerbotten, King Carl XVI Gustaf's father
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #14  
Old 06-09-2004, 11:30 PM
Commoner
 
Join Date: Aug 2003
Posts: 24
Thanks for all the great information GrandDuchess. :flower:
It is certainly a topic one can study in great detail. Have you seen any recordings of the more famous pieces at Swedish music (or department) stores?
Reply With Quote
  #15  
Old 06-09-2004, 11:52 PM
Majesty
 
Join Date: Aug 2003
Location: East of the sun and west of the moon, United States
Posts: 6,408
Quote:
Originally posted by KaiserBill@Jun 9th, 2004 - 11:30 pm
Thanks for all the great information GrandDuchess. :flower:
It is certainly a topic one can study in great detail. Have you seen any recordings of the more famous pieces at Swedish music (or department) stores?
Here you go:

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00...7037105-9495941

I asked about it at Borders once. They were unable to order it though. :(
__________________
WYAO
Reply With Quote
  #16  
Old 06-10-2004, 12:00 AM
Majesty
 
Join Date: Aug 2003
Location: East of the sun and west of the moon, United States
Posts: 6,408
There is even a recording of the Studentsången by Jussi Bjorling who was one of the greatest tenors of the 20th century. He´s up there with McCormack, Corelli and Gigli.
__________________
WYAO
Reply With Quote
  #17  
Old 10-09-2004, 01:26 PM
GrandDuchess's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2004
Location: Somwhere, Sweden
Posts: 3,403
To listen to the National Anthem or The King's Song (direct from the site, or you can also download it), you can go here: http://www.sweden.se/templates/CommonPage____9458.asp

Quote:
Originally Posted by KaiserBill
Thanks for all the great information GrandDuchess. :flower:
It is certainly a topic one can study in great detail. Have you seen any recordings of the more famous pieces at Swedish music (or department) stores?
You can buy CD:s with music like this, but you have to know what you're looking for and you have to ask for it. That link that Dennism provided to Amazon is also a good start, but you can look around also for other titles...
__________________
Sofia's Blog (my blog)
Reply With Quote
  #18  
Old 01-14-2005, 09:19 AM
Josefine's Avatar
Majesty
 
Join Date: Nov 2002
Location: , Sweden
Posts: 9,515
i have never seen thgis thread
thank you so much for all the information
Reply With Quote
  #19  
Old 01-14-2005, 09:32 AM
Australian's Avatar
Heir Presumptive
 
Join Date: Aug 2004
Location: Perth, Australia
Posts: 2,149
Does anyone know what modern music the family likes?
Reply With Quote
  #20  
Old 01-14-2005, 10:48 AM
Gentry
 
Join Date: Jan 2005
Location: , Switzerland
Posts: 53
Hehe, I just saw a documentary about Sweden and the Royals and they showed the changing of the guards at the Stockholm palace where they were playing Abba Music! Pretty cool actually!
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
The Swedish Royals at the Polar Music Prize: 2004-2023 Dennism Royal House of Sweden 211 05-24-2023 03:16 AM
Music Inspired By Royalty KelliB Royal Chit Chat 29 01-11-2023 12:03 AM
General Swedish Royalty Facts, Discussion and Questions GrandDuchess Royal House of Sweden 299 11-28-2022 09:40 AM
Stephanie's Music michelle Princess Stephanie and Family 147 04-28-2021 02:59 PM
Popular Tags
#alnahyanwedding #rashidmrm #wedding abolished monarchies africa america arcadie claret bevilacqua camilla home caribbean charles iii claret coat of arms commonwealth countries current events death duarte pio edward vii elizabeth ii emperor naruhito espana fallen empires fifa women's world cup garsenda genealogy grace kelly harry history hobbies hollywood house of gonzaga international events king charles king philippe lady pamela hicks list of rulers mall coronation day matrilineal monaco monarchy movies new zealand; cyclone gabrielle official visit order of precedence pamela mountbatten portugal prince & princess of wales prince christian princess of orange princess of wales queen queen camilla queen elizabeth queen ena of spain queen mathilde ray mill republics restoration royal initials royal wedding royal without thrones silk soccer spanish history state visit state visit to germany tiaras visit wiltshire woven


All times are GMT -4. The time now is 12:07 AM.

Social Knowledge Networks
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023
Jelsoft Enterprises