The Royal Forums Coat of Arms


Join The Royal Forums Today
Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
 
  #181  
Old 06-23-2006, 08:08 AM
Aristocracy
 
Join Date: Jan 2006
Location: New York, United States
Posts: 194
The picture is gorgeous!
thank you for the info。
__________________

Reply With Quote
  #182  
Old 06-23-2006, 12:08 PM
purple_platinum's Avatar
Heir Apparent
 
Join Date: Mar 2003
Location: Jakarta, Indonesia
Posts: 4,871
another photo from epa-corbis from the last day in Liege :

__________________

__________________
^_^
Reply With Quote
  #183  
Old 06-23-2006, 01:17 PM
marine2109's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: May 2006
Location: Istanbul, Turkey
Posts: 1,827
Queen Beatrix looks very very happy!!!
Reply With Quote
  #184  
Old 06-24-2006, 03:58 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
the first gala night - more photos from Gamma
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	836092_01.jpg
Views:	152
Size:	52.9 KB
ID:	251505   Click image for larger version

Name:	836092_02.jpg
Views:	168
Size:	48.5 KB
ID:	251506   Click image for larger version

Name:	836092_03.jpg
Views:	219
Size:	48.1 KB
ID:	251507   Click image for larger version

Name:	836092_04.jpg
Views:	169
Size:	48.3 KB
ID:	251508  

Click image for larger version

Name:	836092_05.jpg
Views:	158
Size:	48.2 KB
ID:	251509   Click image for larger version

Name:	836092_07.jpg
Views:	131
Size:	47.7 KB
ID:	251510   Click image for larger version

Name:	836092_08.jpg
Views:	131
Size:	34.3 KB
ID:	251511   Click image for larger version

Name:	836092_09.jpg
Views:	173
Size:	46.4 KB
ID:	251512  

Click image for larger version

Name:	836092_10.jpg
Views:	128
Size:	39.1 KB
ID:	251513   Click image for larger version

Name:	836092_11.jpg
Views:	128
Size:	39.5 KB
ID:	251514  
Reply With Quote
  #185  
Old 06-24-2006, 04:00 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
more from Gamma ...
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	836092_12.jpg
Views:	193
Size:	25.9 KB
ID:	251515   Click image for larger version

Name:	836092_14.jpg
Views:	117
Size:	40.1 KB
ID:	251516   Click image for larger version

Name:	836092_18.jpg
Views:	160
Size:	42.7 KB
ID:	251517   Click image for larger version

Name:	836092_19.jpg
Views:	195
Size:	30.6 KB
ID:	251518  

Click image for larger version

Name:	836092_20.jpg
Views:	997
Size:	29.1 KB
ID:	251519   Click image for larger version

Name:	836092_21.jpg
Views:	153
Size:	26.7 KB
ID:	251520   Click image for larger version

Name:	836092_22.jpg
Views:	140
Size:	28.6 KB
ID:	251521   Click image for larger version

Name:	836092_23.jpg
Views:	168
Size:	43.2 KB
ID:	251522  

Click image for larger version

Name:	836092_24.jpg
Views:	151
Size:	47.9 KB
ID:	251523   Click image for larger version

Name:	836092_25.jpg
Views:	138
Size:	39.5 KB
ID:	251524  
Reply With Quote
  #186  
Old 06-24-2006, 04:03 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
and the last ones, Gamma
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	836092_27.jpg
Views:	152
Size:	41.2 KB
ID:	251525   Click image for larger version

Name:	836092_28.jpg
Views:	126
Size:	35.9 KB
ID:	251526   Click image for larger version

Name:	836092_29.jpg
Views:	127
Size:	53.2 KB
ID:	251527   Click image for larger version

Name:	836092_30.jpg
Views:	182
Size:	27.9 KB
ID:	251528  

Click image for larger version

Name:	836092_34.jpg
Views:	142
Size:	30.2 KB
ID:	251529   Click image for larger version

Name:	836092_35.jpg
Views:	235
Size:	25.1 KB
ID:	251530  
Reply With Quote
  #187  
Old 06-24-2006, 04:25 PM
marine2109's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: May 2006
Location: Istanbul, Turkey
Posts: 1,827
Thanks for the great pictures!!!
Reply With Quote
  #188  
Old 06-24-2006, 04:28 PM
Serene Highness
 
Join Date: Nov 2004
Location: ....., United States
Posts: 1,342
Those are wonderful pictures, Catherine. Thank you. Does anyone know what is being done while they are all standing before their chairs, looking rather serious, prior to the start of dinner? It must not be a prayer because everyone's eyes are open but it does look as though they are listening to someone speak. Any ideas?
Reply With Quote
  #189  
Old 06-25-2006, 04:30 AM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
I think the national anthem was being played.
Reply With Quote
  #190  
Old 06-25-2006, 08:48 PM
soCal girl's Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Oct 2004
Location: Irvine, United States
Posts: 1,683
I think Claire outshined all the ladies at the first gala dinner. Her dress was gorgeous and her figure! She just had twins six and a half months ago and she looks the same as pre-baby. I guess it's easier when the press aren't hounding you and commenting about your weight. (The Belgian press seem to be much more polite :)) It's nice to see her out again and becoming active.
__________________
사랑
Reply With Quote
  #191  
Old 06-26-2006, 06:23 AM
Nobility
 
Join Date: Nov 2003
Posts: 331
Wow wow elegant crown princess Mathilde and Maxima of Netherlands!!! Thank you all photos is beautiful and elegant all royal family of Belgium and Netherlands.
Reply With Quote
  #192  
Old 06-26-2006, 01:53 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
Royalty video about the visit: http://www.vtm.be/tv/index_programma...multimedia.htm
Reply With Quote
  #193  
Old 06-26-2006, 03:22 PM
Serene Highness
 
Join Date: Nov 2004
Location: ....., United States
Posts: 1,342
The video was alot of fun to "fill in the gaps" the photos left blank. In particular the personal interaction seemed so warm and friendly, which was great to see. What happened to Philippe when he was greeting the QB -- he kind of dropped his head into her neck a bit -- was there any commentary on that? Thank you for this video link, Catherine.
Reply With Quote
  #194  
Old 07-11-2006, 01:30 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
King Albert's speech

Majesteit,

De Koningin en ikzelf heten U van harte welkom ter gelegenheid van Uw Staatsbezoek aan België. Zes jaar geleden waren wij bij U te gast. Aan Uw luisterrijke en gastvrije ontvangst behouden wij de beste herinneringen, en wij staan erop, vanavond heel in het bijzonder Prins Claus te gedenken, die zó lang aan Uw zijde heeft gestaan.

Wij begroeten U, Majesteit, als Vorstin van een bevriende natie en als goede noorderbuur. Maar Koningin Paola en ikzelf wensen voornamelijk de warme vriendschap te benadrukken die ons sinds jaren met U en Uw Familie verbindt. Wij verwelkomen ook met groot genoegen de Prins van Oranje en Prinses Maxima, die goede vrienden zijn van onze zoon Filip en van Prinses Mathilde.

Majesteit,

Tijdens uw Kersttoespraak verleden jaar zei U, en ik citeer: “Inspiratie heb ik steeds gevonden in de ontmoeting met mensen wier gevoelens ik mocht delen, sommigen in hun verdriet om het leed dat hen trof, anderen in hun blijdschap om bijzondere gebeurtenissen of prestaties. Ook ontroerend is steeds weer de warmte van zo velen die met onze familie meeleven in droefheid en in vreugde”. Einde citaat.
Nederland heeft Uw vijfentwintigste ambtsjubileum inderdaad met luister gevierd, in dankbaarheid voor Uw inzet en Uw grote persoonlijke kwaliteiten. Ook hier te lande werden die feestelijkheden met belangstelling gevolgd. De sympathie van onze bevolking is U, Majesteit, geheel verworven.


Majesteit, Koninklijke Hoogheden,
Excellenties, Dames en Heren,

Nederlanders en Belgen tonen sinds lang een levendige belangstelling voor elkaar. Meer dan eens berichten enquêtes, kranten en tijdschriften over hun wederzijds beeld, en daar valt veel goeds over te melden: gehechtheid aan vrijheid, tolerantie, afkeer voor geweld. Het neemt evenwel niet weg dat ook tal van verschillen worden gezien. Aan de ene kant, meesterschap in organisatie en planning, aan de andere kant, gemoedelijkheid en talent in het tot stand brengen van vreedzame evenwichten.

Ons erfgoed en onze geschiedenis zijn nauw verweven. In beide landen kampt de evolutie van de maatschappij met vergelijkbare uitdagingen : tewerkstelling, veiligheid, gezondheidszorg. Ook problemen als sociale uitsluiting, normvervaging, jeugddelinquentie en de verhoudingen tussen diverse bevolkingsgroepen staan bij U en bij ons op de agenda.

Intensief overleg en nauwe samenwerking helpen deze uitdagingen doeltreffend aan te pakken. De ontelbare contacten die wij op alle beleidsniveaus met Nederland onderhouden, bijvoorbeeld in het kader van de Belgisch-Nederlandse Conferentie, zijn hiertoe van onschatbare waarde. Wij stellen ook vast dat Nederland vruchtbare en diepgaande betrekkingen onderhoudt met onze Gewesten en Gemeenschappen.

In het raam van de dialoog met Vlaanderen, was de recente ondertekening van de vier verdragen over de Westerschelde een belangrijke gebeurtenis. Deze overeenkomsten dragen bij tot de verdere ontsluiting van de Antwerpse haven. Zij zullen beslist ook de veiligheid van deze gemeenschappelijke stroom ten goede komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze verdragen binnenkort worden uitgevoerd. In diezelfde geest van goede nabuurschap wens ik het belang te onderstrepen dat ons land hecht aan de feitelijke reactivering van de IJzeren Rijn.
In Amsterdam viert het Vlaams Cultuurhuis “De Brakke Grond” zijn vijfentwintigste verjaardag. Morgen neemt Uzelf, Majesteit, hier te Brussel in het nieuwe Cultuurhuis “deBuren” een boek over het leven en het werk van Nederlandse kunstenaars in België, in ontvangst.

Ook de Franse Gemeenschap is in uw land actief aanwezig met onder meer zijn creatieve dans- en theatergezelschappen.

De goede en intensieve samenwerking in de Euregio Maas-Rijn werpt vele vruchten af voor onze beide provincies Limburg alsook voor de provincie Luik en voor de Duitstalige Gemeenschap. Dit zal tijdens Uw bezoek overmorgen nog worden benadrukt. Ook het Waalse Gewest intensiveert zijn betrekkingen met Nederland op het vlak van transportinfrastructuur en waterwegen.

Majesteit, Koninklijke Hoogheden,
Excellenties, Dames en Heren,

Tot op vandaag vormt de Benelux een voorhoede bij de uitbouw van de Europese Unie. Zoals U, hechten wij groot belang aan het nauwe Benelux-overleg en aan de vele initiatieven die onze drie landen nemen voor een diepere Europese integratie. De mondialisering, de migratiestromen, zijn uitdagingen die onze landsgrenzen ver overstijgen, en waarop het bredere verband van de Europese Unie een gepast antwoord kan bieden.

Een andere bezorgdheid die velen beroert is de veiligheid van ons continent. Onder de kundige leiding van haar Secretaris-Generaal, neemt de NAVO deze problematiek ter harte, waarbij de situatie aan de buitengrenzen van Europa aandacht en optreden vereist. Ook als voorzitter van de OVSE is België zich hiervan terdege bewust. De samenwerking van onze strijdkrachten en de verregaande integratie van onze Marines zijn in dit kader van toenemend belang.

Onze beide landen leggen grote belangstelling aan de dag voor de evolutie van de ontwikkelingslanden. België is in hoge mate begaan met het lot van Afrika, en wij waarderen uw opmerkelijke inzet in het gebied van de Grote Meren, de Hoorn van Afrika en Darfur.

Majesteit,

Wij zijn hier vanavond samen niet alleen als buren, maar vooral als vrienden, bondgenoten en partners. Onze volksaard moge dan wel verschillend zijn : de uitdagingen van onze maatschappij zijn erg gelijklopend. De lotsverbondenheid van onze landen is de jongste decennia almaar toegenomen. Ik druk de wens uit, dat deze de voedingsbodem moge worden van nóg nauwere samenwerking.

Mag ik U allen daarom uitnodigen het glas te heffen op de gezondheid van Hare Majesteit de Koningin en op de hechte vriendschap tussen onze beide volkeren.
Reply With Quote
  #195  
Old 07-11-2006, 01:35 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
The arrival in Antwerp (RMA)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	pic.jpg
Views:	109
Size:	82.5 KB
ID:	254307   Click image for larger version

Name:	picgg.jpg
Views:	100
Size:	84.6 KB
ID:	254308   Click image for larger version

Name:	pichghjj.jpg
Views:	105
Size:	65.0 KB
ID:	254309   Click image for larger version

Name:	picilioml.jpg
Views:	104
Size:	73.0 KB
ID:	254310  

Click image for larger version

Name:	picjhjkjk.jpg
Views:	98
Size:	78.8 KB
ID:	254311   Click image for larger version

Name:	picjkjljkl.jpg
Views:	99
Size:	73.4 KB
ID:	254312   Click image for larger version

Name:	piclkmklm.jpg
Views:	99
Size:	75.6 KB
ID:	254313   Click image for larger version

Name:	piciuoomp.jpg
Views:	102
Size:	57.7 KB
ID:	254314  

Click image for larger version

Name:	picgdffgh.jpg
Views:	102
Size:	35.7 KB
ID:	254315   Click image for larger version

Name:	pickkjlkj.jpg
Views:	104
Size:	52.7 KB
ID:	254316  
Reply With Quote
  #196  
Old 07-11-2006, 02:48 PM
Regina's Avatar
Serene Highness
TRF Author
 
Join Date: Aug 2004
Location: Lisbon, Portugal
Posts: 1,646
imo, Claire is becoming the most elegant princesses of Europe. I love her dresses, always with such elegant designs, and always so proper to the events. For me, this dress represent how stylish Princess Claire is.

http://www.theroyalforums.com/forums...0&d=1151179378 (posted by Cathérine Bergeyck, Gamma)
Reply With Quote
  #197  
Old 07-12-2006, 08:54 PM
Aristocracy
 
Join Date: Feb 2006
Location: minneapolis, United States
Posts: 119
I think Mathilde looks more and more lovely everytime I see her. She seems like a very happy person. Claire looks fantastic but I truly cannot tell if she is wearing a tiara or not. All the other ladies are so I am assuming she has on the ultra tiny one she wore at her wedding. I will have to get out my magnifying glass to see it! :)
Reply With Quote
  #198  
Old 07-12-2006, 09:22 PM
Gentry
 
Join Date: Nov 2005
Location: THOMPSONS STATION, United States
Posts: 100
Quote:
Originally Posted by Regina
imo, Claire is becoming the most elegant princesses of Europe. I love her dresses, always with such elegant designs, and always so proper to the events. For me, this dress represent how stylish Princess Claire is.

http://www.theroyalforums.com/forums...0&d=1151179378 (posted by Cathérine Bergeyck, Gamma)
You are right, but they are all lovely. Claire just looks super elegant.
Reply With Quote
  #199  
Old 07-16-2006, 04:06 PM
Heir Presumptive
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 2,940
It looks like it's this same dress Fabiola wore for this state visit (De Post).

Reply With Quote
  #200  
Old 07-26-2006, 06:28 PM
Henri M.'s Avatar
Royal Highness
 
Join Date: Jan 2004
Location: Eindhoven / Maastricht, Netherlands
Posts: 1,896
Quote:
Originally Posted by Emily
One other comment -- who is the dinner partner making Maxima laugh so hard in post #164? Those are two funny photos!
That is mr. Herman de Croo, Chairman of the Belgian House of Representatives.
:)
__________________

Reply With Quote
Reply

Tags
belgium, crown prince willem-alexander, king albert ii, prince of orange, prince willem alexander, princess maxima, queen beatrix, queen paola, state visit


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dutch State Visit to Poland: June 24-25, 2014 lucien King Willem-Alexander, Queen Máxima and family 28 06-26-2014 03:48 AM
Dutch Introductory Visit to Belgium; 14 October 2013 Princess Robijn Royal Family of Belgium 1 06-20-2013 10:37 AM
Dutch State Visit to the Republic of Lithuania: June 24-26, 2008 lucien Princess Beatrix 14 06-29-2008 07:16 AM
Dutch State Visit to Argentina: March 30-April 1, 2006 purple_platinum Dutch Royals 381 01-21-2007 02:53 PM
Dutch State Visit to Latvia: May 22-24, 2006 Maxie Princess Beatrix 70 06-01-2006 09:40 AM
Popular Tags
albania best gown september 2016 best outfit birthday catherine middleton style child christening of prince alexander crown prince frederik crown princess mary crown princess mary fashion crown princess mette-marit eveningwear crown princess victoria daytime fashion denmark duchess of cambridge duchess of cambridge cocktail dresses duke of cambridge duke of edinburgh earthquakes fashion poll fashion poll december jewels king abdullah ii king abdullah in australia king carl gustaf and queen silvia king willem-alexander monarchy norway november 2016 october 2016 picture of the week prince charles princess mary princess mary casual style princess mary fashion princess mette-marit's dresses princess sofia queen elizabeth ii queen letizia queen letizia casual outfits queen letizia cocktail dresses queen letizia daytime fashion queen letizia eveningwear queen letizia fashion queen mathilde queen mathilde daytime fashion queen mathilde fashion queen mathilde hats queen mathildes hats queen maxima queen maxima casual wear queen maxima daytime fashion queen maxima fashion queen maxima hats queen maxima style queenmother queen rania queen rania casual outfit queen rania eveningwear queen rania fashion queen silvia september 2016 state visit state visit from argentina succession sweden the duchess of cambridge casual wear the duchess of cambridge daytime fashion the duchess of cambridge fashion the duchess of cambridge hats visit to canada


Our Communities

Our communities encompass many different hobbies and interests, but each one is built on friendly, intelligent membership.

» More about our Communities

Automotive Communities

Our Automotive communities encompass many different makes and models. From U.S. domestics to European Saloons.

» More about our Automotive Communities

Marine Communities

Our Marine websites focus on Cruising and Sailing Vessels, including forums and the largest cruising Wiki project on the web today.

» More about our Marine Communities


Copyright 2002- Social Knowledge, LLC All Rights Reserved.

All times are GMT -4. The time now is 09:30 AM.

Social Knowledge Networks

eXTReMe Tracker
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2017
Jelsoft Enterprises